جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,136 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18912تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001393/06/30
18913تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش824,634,146380,000,0001393/06/30
18914تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش926,000,000552,000,0001393/06/30
18915تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1026,500,000663,000,0001393/06/30
18916تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش886,400,000563,200,0001393/06/30
18917تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش886,400,000563,200,0001393/06/30
18918تهرانآرژانتیناداریفروش14212,500,0001,775,000,0001393/06/30
18919تهرانآرژانتینآپارتمانفروش1215,100,000617,100,0001393/06/30
18920تهرانازگلآپارتمانفروش1367,000,000952,000,0001393/06/30
18921تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393/06/30
18922تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش804,800,000384,000,0001393/06/30
18923تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش614,262,295260,000,0001393/06/30
18924تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1155,700,000655,500,0001393/06/30
18925تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش823,300,000270,600,0001393/06/30
18926تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش11012,000,0001393/06/30
18927تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1534,000,000612,000,0001393/06/30
18928تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش734,657,534340,000,0001393/06/30
18929تهراناقدسیهآپارتمانفروش984,387,755430,000,0001393/06/30
18930تهراناقدسیهآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001393/06/30
18931تهراناقدسیهآپارتمانفروش864,550,000390,000,0001393/06/30
14016تهرانخیابان كمالیآپارتمانفروش762,800,000211,000,0001393/06/29
18764تهرانپونکآپارتمانفروش11710,000,0001,170,000,0001393/06/29
18668رودهنانقلابآپارتمانفروش801,800,000144,000,0001393/06/29
18674تهرانستارخانتجاریفروش1612,900,000202,530,0001393/06/29
18688تهراننارمک - سمنگانکلنگیمعاوضه400کارشناسیکارشناسی1393/06/29
18694تهرانابوذر - سجاد شمالیآپارتمانفروش762,200,000183,000,0001393/06/29
18729تهراناقدسیهآپارتمانفروش13313,000,0001,729,000,0001393/06/29
18730تهراناقدسیهآپارتمانفروش1355,000,000675,000,0001393/06/29
18731تهراناقدسیهآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001393/06/29
18732تهراناقدسیهآپارتمانفروش1287,200,000921,600,0001393/06/29
Page top