جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,294 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26530تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش655,500,000357,500,0001393-09-09
26531تهرانپاسدارانمغازهفروش10445,000,0001393-09-09
26532تهرانپاسداران - نیستانمغازهفروش24120,000,0001393-09-09
26533تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش564,825,000270,000,0001393-09-09
26534تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1356,400,000864,000,0001393-09-09
26535تهرانپیروزیآپارتمانفروش803,200,000256,000,0001393-09-09
26536تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش803,500,000280,000,0001393-09-09
26537تهرانپیروزی - پرستاراداریفروش1006,000,000600,000,0001393-09-09
26538تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش402,550,000102,000,0001393-09-09
26539تهرانتجریشآپارتمانفروش20011,000,0002,200,000,0001393-09-09
26540تهرانتهران نوکلنگیفروش86473,000,0001393-09-09
26541تهرانالهیهمغازهفروش6018,000,0001393-09-09
26542تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش784,300,000335,400,0001393-09-09
26543تهرانپاسدارانمغازهفروش25680,000,0001393-09-09
26544تهرانتهران نومغازهفروش8110,000,0001393-09-09
26545تهرانتهرانپارس - استخرکلنگیفروش403,000,000120,000,0001393-09-09
26546تهرانتهرانپارسکلنگیفروش9009,000,0001393-09-09
26547تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش783,400,000265,000,0001393-09-09
26548تهرانجردنآپارتمانفروش1079,800,0001,048,600,0001393-09-09
26549تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1085,800,000626,400,0001393-09-09
26550تهراندولتآپارتمانفروش926,000,000552,000,0001393-09-09
26551تهرانزعفرانیهمستغلاتفروش3,64013,000,0001393-09-09
26552تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش803,000,000240,000,0001393-09-09
26553تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش563,400,000190,400,0001393-09-09
26554تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1216,000,000726,000,0001393-09-09
26559تهرانحکیمیهکلنگیفروش2216,300,0001,392,300,0001393-09-09
26560تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش1264,000,000504,000,0001393-09-09
26562تهرانپاسدارانمغازهفروش7570,000,0005,250,000,0001393-09-09
26563تهرانسردار جنگلمغازهفروش2227,000,000594,000,0001393-09-09
26564تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش903,800,000342,000,0001393-09-09
Page top