جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,428 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19818تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش7515,000,0001,125,000,0001393/07/06
19819تهرانسازمان برنامه مرکزیآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393/07/06
19820تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1435,000,000715,000,0001393/07/06
19821تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393/07/06
19822تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش813,800,000307,800,0001393/07/06
19823تهرانازگلآپارتمانفروش1317,500,000982,500,0001393/07/06
19824تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش905,700,000513,000,0001393/07/06
19825تهرانسیمون بولیواراداریفروش14512,000,0001,740,000,0001393/07/06
19826تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1126,000,000672,000,0001393/07/06
19827تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1205,800,000696,000,0001393/07/06
19828تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش975,200,000504,400,0001393/07/06
19829تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش734,110,000300,000,0001393/07/06
19830تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش705,500,000385,000,0001393/07/06
19831تهراناقدسیه - شهرک قائم آپارتمانفروش1275,800,000736,600,0001393/07/06
19832تهراناقدسیهآپارتمانفروش1546,400,000985,600,0001393/07/06
19833تهراناقدسیهآپارتمانفروش10310,500,0001,081,500,0001393/07/06
19834تهراناقدسیهآپارتمانفروش1557,500,0001,162,500,0001393/07/06
19835تهراناقدسیهآپارتمانفروش1468,500,0001,241,000,0001393/07/06
19836تهراناقدسیه - شهرک قائمآپارتمانفروش1275,800,000736,600,0001393/07/06
19837تهرانالهیهاداریفروش11215,500,0001,736,000,0001393/07/06
19838تهرانباغ فیضآپارتمانفروش604,530,000272,000,0001393/07/06
19839تهرانباغ فیضآپارتمانفروش554,800,000264,000,0001393/07/06
19840تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001393/07/06
19841تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش525,870,000305,000,0001393/07/06
19842تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش858,200,000697,000,0001393/07/06
19843تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش1346,800,000911,200,0001393/07/06
19844تهرانپونکآپارتمانفروش564,000,000224,000,0001393/07/06
19845تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش955,100,000484,500,0001393/07/06
19846تهرانسردار جنگلاداریفروش1005,300,000530,000,0001393/07/06
19847تهرانپونکآپارتمانفروش855,700,000484,500,0001393/07/06
Page top