جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,299 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27616تهرانسوهانکمستغلاتفروش5757,000,0001393-09-18
27617تهرانفرشتهآپارتمانفروش6510,500,000680,000,0001393-09-18
27618تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش937,300,000678,900,0001393-09-18
27619تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001393-09-18
27620تهرانقیطریهآپارتمانفروش8012,000,000960,000,0001393-09-18
27621تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش586,100,000353,800,0001393-09-18
27622تهرانبلوار پروینکلنگیفروش35750,000,0001393-09-18
27623تهرانشهرک غربمغازهفروش1580,000,0001,200,000,0001393-09-18
27624تهرانجردناداریفروش4114,650,000600,000,0001393-09-18
27625تهراناختیاریه جنوبیاداریفروش876,500,000565,500,0001393-09-18
27626تهرانالهیهآپارتمانفروش22513,000,0002,925,000,0001393-09-18
27627تهراندروسآپارتمانفروش12512,000,0001,500,000,0001393-09-18
27628تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش753,900,000292,500,0001393-09-18
27629تهرانقلهکآپارتمانفروش865,235,000450,000,0001393-09-18
27630تهرانجردنآپارتمانفروش1909,100,0001,729,000,0001393-09-18
27631تهرانپاسداران - بهارستانکلنگیفروش270کارشناسیکارشناسی1393-09-18
27632تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش1,400کارشناسیکارشناسی1393-09-18
27633تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش27013,500,0003,645,000,0001393-09-18
27634تهراندولتآپارتمانفروش967,950,000763,200,0001393-09-18
27635تهرانفرمانیهکلنگیفروش60020,000,0001393-09-18
27636تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش20018,000,0001393-09-18
27637تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393-09-18
27638تهرانقیطریه - جهانتابکلنگیفروش30020,000,0006,000,000,0001393-09-18
27639تهرانزعفرانیه - آصفمستغلاتفروش2406,000,0001393-09-18
27675سرخرودبین آمل و سرخرودویلافروش220کارشناسیکارشناسی1393-09-18
27676چمستانجاده کلودهویلافروش22075,000,0001393-09-18
27677چمستانجاده کلودهویلافروش23075,000,0001393-09-18
27678چمستانجاده کلودهویلافروش230140,000,0001393-09-18
27679چمستانچمستانزمینفروش4,86035,000170,100,0001393-09-18
27688آمل آمل به محمودآبادباغفروش7,40043,000318,200,0001393-09-18
Page top