جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,311 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20693تهرانستارخانآپارتمانفروش844,290,000360,000,0001393/07/12
20694تهرانپل ستارخانآپارتمانفروش1435,500,000786,500,0001393/07/12
20695تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1466,000,000876,000,0001393/07/12
20696تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001393/07/12
20697تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش666,000,000396,000,0001393/07/12
20700تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش664,800,000316,800,0001393/07/12
20701تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش815,930,000480,000,0001393/07/12
20702تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1558,500,0001,317,500,0001393/07/12
20703تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش506,000,000300,000,0001393/07/12
20704تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش406,000,000240,000,0001393/07/12
20705تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش896,500,000578,500,0001393/07/12
20706تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001393/07/12
20707تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1135,800,000655,540,0001393/07/12
20708تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1325,800,000765,600,0001393/07/12
20709تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش704,575,000320,000,0001393/07/12
20710تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش956,300,000598,500,0001393/07/12
20711تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1809,500,0001,710,000,0001393/07/12
20712تهراناقدسیهآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1393/07/12
20713تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش607,000,000420,000,0001393/07/12
20714تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001393/07/12
20715تهرانباغ فیضمغازهفروش1530,000,00045,000,0001393/07/12
20716تهرانآریاشهرآپارتمانفروش1355,800,000783,000,0001393/07/12
20717تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1076,500,000695,500,0001393/07/12
20718تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1393/07/12
20719تهرانستارخاناداریفروش1035,000,000515,000,0001393/07/12
20720تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001393/07/12
20721تهرانکریمخانآپارتمانفروش1163,450,000400,000,0001393/07/12
20722تهرانپونک - میرزا باباییاداریفروش1408,500,0001,190,000,0001393/07/12
20723تهرانآریاشهرآپارتمانفروش1136,000,000678,000,0001393/07/12
20724تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش1126,800,000761,600,0001393/07/12
Page top