جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,311 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19425رباط کریمپرند - سرو 11ویلافروش4801,250,000600,000,0001393/07/19
19503کرجشهرک بنفشهآپارتمانفروش1153,300,000379,000,0001393/07/19
19522اصفهانعبدالرزاقمغازهفروش2510,000,000250,000,0001393/07/19
19565کرجمیدان استانداردآپارتمانرهن8222,000,0001393/07/19
19660نظرآبادخوروین زمینفروش910270,000250,000,0001393/07/19
19672رشتخشک بیجارویلافروش20080,000,0001393/07/19
19770تبریزخ ابوذرآپارتمانپیش فروش1031,700,000175,000,0001393/07/19
20778کرجفاز یک مهر شهر آپارتمانفروش922,700,000250,000,0001393/07/19
21259تهرانآجودانیهآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001393/07/19
21271تهرانآجودانیهآپارتمانفروش35013,000,0004,550,000,0001393/07/19
21272تهرانآجودانیهآپارتمانفروش31013,000,0001393/07/19
21273تهرانجردنمغازهفروش5934,000,0002,006,000,0001393/07/19
21274تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش943,620,000340,000,0001393/07/19
21275تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1164,230,000490,000,0001393/07/19
21276تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش704,600,000322,000,0001393/07/19
21277تهرانآیت الله کاشانیمغازهفروش20035,000,0007,000,000,0001393/07/19
21278تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش925,800,000533,600,0001393/07/19
21279تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش10312,000,0001,236,000,0001393/07/19
21280تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش10312,000,0001,236,000,0001393/07/19
21281تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش837,500,000622,500,0001393/07/19
21282تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش758,200,000615,000,0001393/07/19
21283تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1326,500,000858,000,0001393/07/19
21284تهرانآرژانتیناداریفروش658,700,000565,500,0001393/07/19
21285تهرانازگلآپارتمانفروش1048,500,000884,000,0001393/07/19
21286تهرانمینی سیتیمغازهفروش24300,000,0001393/07/19
21287تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش917,300,000664,300,0001393/07/19
21288تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393/07/19
21289تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001393/07/19
21290تهراناشرفی اصفهانیاداریفروش1357,500,0001,012,500,0001393/07/19
21291تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1064,000,000424,000,0001393/07/19
Page top