جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,486 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20393تهرانتهرانپارس _ بلوارپروینآپارتمانفروش612,900,000180,000,0001393/07/09
20394چالوساشکاردشتویلارهن50025,000,0001393/07/09
20395تهرانتهرانپارس _خ 222آپارتمانفروش604,500,000270,000,0001393/07/09
20396تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش604,500,000270,000,0001393/07/09
20397تهرانتهرانپارس _استخرآپارتمانفروش903,000,000270,000,0001393/07/09
20398تهرانقنات کوثرآپارتمانفروش833,350,000278,050,0001393/07/09
20399تهرانتهرانپارس _ جشنوارهآپارتمانفروش583,500,000203,000,0001393/07/09
20400تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش764,400,000334,400,0001393/07/09
20516تهرانلویزانآپارتمانپیش فروش853,500,000297,500,0001393/07/09
20552تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1203,750,000450,000,0001393/07/09
15068تهرانشهرک چیتگر شمالیآپارتمانفروش852,940,000250,000,0001393/07/08
20354تهراناقدسیهآپارتمانفروش955,200,000494,000,0001393/07/08
20355تهراناقدسیهآپارتمانفروش1045,300,000551,200,0001393/07/08
20332تهرانمینای جنوبیآپارتمانفروش653,500,000210,000,0001393/07/08
20333سلمانشهرسی سرازمینفروش400550,000220,000,0001393/07/08
20334تهرانجردن _ آفریقاآپارتمانفروش16712,000,0002,004,000,0001393/07/08
20335تهرانجردن _ آفریقاآپارتمانفروش26010,600,000275,600,0001393/07/08
20336تهرانجردن _ آفریقاآپارتمانفروش1166,500,000754,000,0001393/07/08
20337تهران آیت الله کاشانیآپارتمانفروش1206,200,000744,000,0001393/07/08
20338تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001393/07/08
20339تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001393/07/08
20340تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش704,130,000289,000,0001393/07/08
20341تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001393/07/08
20342تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش12015,000,0001,800,000,0001393/07/08
20343تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش778,200,000631,400,0001393/07/08
20344تهرانازگلمغازهفروش13750,000,0001393/07/08
20345تهرانازگلآپارتمانفروش777,300,000560,000,0001393/07/08
20346تهرانازگلآپارتمانفروش6610,000,000660,000,0001393/07/08
20347تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش683,550,000241,000,0001393/07/08
20348تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش704,400,000308,000,0001393/07/08
Page top