جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,428 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22111تهرانپیامبر - هجرتآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001393/07/26
22112تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش22210,000,0002,220,000,0001393/07/26
22113تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393/07/26
22114تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش584,827,586280,000,0001393/07/26
22115تهرانپاسداران - گلستاناداریفروش7512,000,000900,000,0001393/07/26
22116تهرانپاسدارانآپارتمانفروش8510,500,0001,627,500,0001393/07/26
22117تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش648,000,000512,000,0001393/07/26
22118تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش903,200,000288,000,0001393/07/26
22119تهرانپیروزیاداریفروش606,000,000360,000,0001393/07/26
22120تهرانبلوار ابوذرآپارتمانفروش712,500,000177,500,0001393/07/26
22121تهراننیروی هواییآپارتمانفروش804,100,000328,000,0001393/07/26
22122تهرانپیروزیآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001393/07/26
22123تهرانپیروزیآپارتمانفروش524,200,000218,400,0001393/07/26
22124تهرانپیروزی - شکوفهآپارتمانفروش473,195,000150,000,0001393/07/26
22125تهرانتجریشمستغلاتفروش1209,500,0001393/07/26
22126تهرانتجریشآپارتمانفروش23810,000,0002,380,000,0001393/07/26
22127تهرانتجریشاداریفروش7111,000,000781,000,0001393/07/26
22128تهرانتجریشآپارتمانفروش19210,000,0001,920,000,0001393/07/26
22141تهرانانقلاب خ 12 فروردینآپارتمانفروش424,200,000174,000,0001393/07/26
22142تهرانآزادی - 4 راه بهبودیآپارتمانفروش703,785,000265,000,0001393/07/26
21775تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش50020,000,0001393/07/24
20063تهرانعباس آباد - اندیشهمغازهفروش2024,000,000480,000,0001393/07/24
21776تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش873,565,000310,000,0001393/07/24
21777تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش1003,700,000370,000,0001393/07/24
21778تهرانشهرانمغازهفروش2024,000,000480,000,0001393/07/24
21779تهرانشهران - ف دومآپارتمانفروش1205,800,000696,000,0001393/07/24
21780تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش985,100,000500,000,0001393/07/24
21781تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش606,200,000372,000,0001393/07/24
21782تهرانشهرک غربآپارتمانفروش666,800,000448,800,0001393/07/24
21783تهرانصادقیه - ف اولمغازهفروش1630,000,000480,000,0001393/07/24
Page top