جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,647 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21181تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش753,750,000280,000,0001393/07/17
21182تهرانمیرداماداداریفروش10010,500,0001,050,000,0001393/07/17
21183ملاردسرآسیاب ملاردآپارتمانفروش75800,00060,000,0001393/07/17
21184تهرانمیردامادمغازهفروش362,000,000,0001393/07/17
21185تهرانمیردامادمغازهفروش9065,000,0005,850,000,0001393/07/17
21186تهراننیاورانآپارتمانفروش39230,000,0001393/07/17
21187تهراننیاورانآپارتمانفروش805,625,000450,000,0001393/07/17
21188تهراننیاورانآپارتمانفروش1389,800,0001,352,400,0001393/07/17
21189تهراننیاورانآپارتمانفروش57020,000,0001393/07/17
21190تهراننیروی هواییآپارتمانفروش874,000,000348,000,0001393/07/17
21191تهراننیروی هواییآپارتمانفروش794,500,000355,500,0001393/07/17
21192تهرانولیعصر - پارک ملتآپارتمانفروش1355,500,000742,500,0001393/07/17
21194تهرانونکاداریفروش788,500,000663,000,0001393/07/17
21195تهرانونکمغازهفروش2075,000,0001,500,000,0001393/07/17
21196تهرانونکاداریفروش60045,000,0001393/07/17
21197تهرانیوسف آباداداریفروش858,300,000705,500,0001393/07/17
21198تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1178,000,000936,000,0001393/07/17
21199تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش605,000,000300,000,0001393/07/17
21200تهراننیاورانآپارتمانفروش48020,000,0001393/07/17
21201تهرانونکاداریفروش24032,000,0007,680,000,0001393/07/17
21202تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش1357,500,0001,012,500,0001393/07/17
21203تهرانولیعصر - جام جمآپارتمانفروش18312,500,0002,287,500,0001393/07/17
21204تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1454,830,000700,000,0001393/07/17
21205تهرانولیعصرآپارتمانفروش1369,500,0001,292,000,0001393/07/17
21206تهرانولنجککلنگیفروش80025,000,00020,000,000,0001393/07/17
21207تهرانونکمغازهفروش1818,000,000324,000,0001393/07/17
21208تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1357,410,0001,000,000,0001393/07/17
21209تهرانهفت تیرآپارتمانفروش564,560,000255,000,0001393/07/17
21210تهراننیاورانآپارتمانفروش9511,000,0001,045,000,0001393/07/17
20962تهرانمهرآباد جنوبيآپارتمانپیش فروش901,800,000162,000,0001393/07/16
Page top