جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,311 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22346رودهنرودهن مهرآبادآپارتمانفروش521,450,00075,400,0001393/07/28
22347تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001393/07/28
22357تهراناختیاریهکلنگیفروش53012,800,0006,784,000,0001393/07/28
22358تهرانآجودانیهمغازهفروش13080,000,00010,400,000,0001393/07/28
22362تهراناقدسیهکلنگیفروش37116,000,0005,936,000,0001393/07/28
13905رودسرخیابان انقلابزمینفروش397180,000,0001393/07/27
14352تهرانشهرک راه آهنزمینفروش3006,000,0001,800,000,0001393/07/27
20056تهرانفرمانیه - عمارآپارتمانپیش فروش1209,500,0001,140,000,0001393/07/27
20084تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1684,500,000756,000,0001393/07/27
22143تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001393/07/27
22144تهرانبلوارپروینآپارتمانفروش803,400,000272,000,0001393/07/27
22145تهرانستارخان _ توحیدآپارتمانفروش1115,500,000610,500,0001393/07/27
22146تهرانتوحید _ فرصتمغازهفروش3018,000,000540,000,0001393/07/27
22147تهرانجردنآپارتمانفروش1559,000,0001,395,000,0001393/07/27
22148تهرانجلفاآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001393/07/27
22149تهرانجمالزادهآپارتمانفروش504,400,000220,000,0001393/07/27
22150تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1336,000,000798,000,0001393/07/27
22151تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش954,700,000446,500,0001393/07/27
22152تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش723,500,000252,000,0001393/07/27
22153تهرانجنت آباد جنوبیمغازهفروش10800,000,0001393/07/27
22154تهرانخواجه نصیرالدینآپارتمانفروش812,720,000220,000,0001393/07/27
22155تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش852,400,000204,000,0001393/07/27
22156تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش732,740,000200,000,0001393/07/27
22157تهراندربندآپارتمانفروش1078,500,000909,500,0001393/07/27
22158تهراندربندآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001393/07/27
22159تهراندربندآپارتمانفروش24410,000,0002,440,000,0001393/07/27
22160تهراندربندآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001393/07/27
22161تهراندروسآپارتمانفروش1368,500,0001,156,000,0001393/07/27
22162تهراندروسآپارتمانفروش1168,000,000928,000,0001393/07/27
22163تهراندزآشیبآپارتمانفروش946,500,000611,000,0001393/07/27
Page top