جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,688 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21863تهرانمحمودیهمغازهفروش100120,000,00012,000,000,0001393/07/24
21864تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1167,500,000870,000,0001393/07/24
21865تهرانشهرک غربآپارتمانفروش16513,500,0002,227,500,0001393/07/24
21869تهرانفرمانیه آپارتمانفروش636,000,000378,000,0001393/07/24
18394تهرانونک اداریفروش13517,000,0001393/07/23
19120تهرانجردناداریفروش12515,000,0001,875,000,0001393/07/23
21773تهرانشهرزیباآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001393/07/23
20956تهرانشهرک چشمه غربیآپارتمانپیش فروش1333,000,000399,000,0001393/07/23
21678تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش947,000,000658,000,0001393/07/23
21679تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش24011,200,0002,688,000,0001393/07/23
21680تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1009,000,000900,000,0001393/07/23
21681تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001393/07/23
21682تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش26514,000,0003,710,000,0001393/07/23
21683تهرانماکویی پورآپارتمانفروش19513,500,0002,632,500,0001393/07/23
21684تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش929,800,000901,600,0001393/07/23
21685تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش875,250,000456,750,0001393/07/23
21686تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش1263,500,000441,000,0001393/07/23
21712تهرانتجریشکلنگیفروش25215,000,0003,780,000,0001393/07/23
21750کرجهفت تيرآپارتمانرهن8031,000,0001393/07/23
21751تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1408,300,0001,162,000,0001393/07/23
21753تهرانسعادت آباداداریفروش11610,000,0001,160,000,0001393/07/23
21754تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش408,000,000320,000,0001393/07/23
21755تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1298,000,0001,032,000,0001393/07/23
21756تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش644,800,000307,200,0001393/07/23
21757تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش916,200,000564,200,0001393/07/23
21758تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1409,300,0001,300,000,0001393/07/23
21759تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش18710,000,0001,870,000,0001393/07/23
21760تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001393/07/23
21761تهرانسهروردیاداریفروش1387,000,000966,000,0001393/07/23
21762تهرانسهروردیاداریفروش8512,000,0001,020,000,0001393/07/23
Page top