جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,980 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85687تهرانزرتشت غربیمغازهرهن و اجاره254,000,00080,000,0001395/07/01
85690تهرانپروانه شمالیآپارتمانرهن7575,000,0001395/07/01
85689تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1201,550,00030,000,0001395/07/01
85688تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره681,600,00025,000,0001395/07/01
85686تهرانبنی هاشممستغلاترهن و اجاره2504,500,00050,000,0001395/07/01
85692تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره903,000,00020,000,0001395/07/01
85685سلمانشهرمتل قوویلافروش600کارشناسیکارشناسی1395/07/01
85684تهرانپونکآپارتمانرهن5065,000,0001395/07/01
85681تهرانبخارستاداریرهن و اجاره803,000,00040,000,0001395/07/01
85679تهرانپروانه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره751,200,00030,000,0001395/07/01
85678تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن و اجاره751,500,00020,000,0001395/07/01
85677تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1042,100,00040,000,0001395/07/01
85676تهرانفلسطین شمالیاداریرهن و اجاره752,200,00020,000,0001395/07/01
85675تهرانبلور کشاورزاداریرهن170155,000,0001395/07/01
85674تهرانآجودنیهآپارتمانرهن و اجاره952,800,00020,000,0001395/07/01
85673تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره2005,000,000100,000,0001395/07/01
85672تهرانشهر زیباآپارتمانرهن و اجاره851,500,00050,000,0001395/07/01
85671تهرانبلوار باذرآپارتمانرهن و اجاره851,200,00025,000,0001395/07/01
85670تهراناختیریه شملیآپارتمانرهن100کارشناسی1395/07/01
85669تهرانالوندآپارتمانرهن114200,000,0001395/07/01
85668تهراناراجآپارتمانرهن و اجاره621,000,00040,000,0001395/07/01
85667تهراناشرفی اصفهانیمغازهرهن و اجاره354,000,00040,000,0001395/07/01
85666تهراناشرفی - نیایشآپارتمانرهن و اجاره10120,000,00070,000,0001395/07/01
85665تهرانامیرآباداداریرهن و اجاره1003,700,00050,000,0001395/07/01
82756تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره25212,000,000100,000,0001395/07/01
82571تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره25014,000,000100,000,0001395/07/01
85664تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن83110,000,0001395/07/01
85663تهرانسعادت آبادمستغلاترهن و اجاره55019,000,000400,000,0001395/07/01
85662تهرانبلوار 24 متریآپارتمانرهن و اجاره1445,000,00050,000,0001395/07/01
85659تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن130310,000,0001395/07/01
Page top