جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,980 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
25273تهرانپیروزی کلنگیفروش405,000,000200,000,0001393/08/24
25274تهرانتجریشآپارتمانفروش12514,000,0001,750,000,0001393/08/24
25275تهرانتجریشکلنگیفروش38612,000,0004,632,000,0001393/08/24
25276تهرانجردن - ناهیدمغازهفروش2127,000,000567,000,0001393/08/24
25278تهرانتوحید - خوشآپارتمانفروش1004,600,000460,000,0001393/08/24
25282تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001393/08/24
25283تهرانولیعصر - تجریشاداریفروش9040,000,0003,600,000,0001393/08/24
25284تهرانتهران نواداریفروش289,000,000252,000,0001393/08/24
25287تهراندزآشیبکلنگیفروش40030,000,000120,000,000,0001393/08/24
25288تهراندیباجی حنوبیاداریفروش407,500,000300,000,0001393/08/24
25289تهراندولتکلنگیفروش38013,000,0004,550,000,0001393/08/24
25292تهرانسبلانمستغلاتفروش1606,000,0001393/08/24
25296تهرانبهار شمالیمستغلاتفروش16010,500,0001393/08/24
25297تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1548,500,0001,309,000,0001393/08/24
25298تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش865,000,000430,000,0001393/08/24
25299تهرانپونکآپارتمانفروش703,645,000255,000,0001393/08/24
25300تهرانپیروزیکلنگیفروش973,000,000291,000,0001393/08/24
25301تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393/08/24
25302تهرانتهرانپارس - جشنوارهمستغلاتفروش2302,800,0001393/08/24
25305تهرانتوحید - نصرتآپارتمانفروش974,600,000446,200,0001393/08/24
25306تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش844,500,000378,000,0001393/08/24
25307تهرانجردنآپارتمانفروش1887,500,000141,000,0001393/08/24
25309تهرانجنت آباد شمالیمغازهفروش11040,000,0001393/08/24
25310تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1035,500,000566,500,0001393/08/24
25311تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1154,300,000494,500,0001393/08/24
25315تهرانستارخانمستغلاتفروش3605,500,0001393/08/24
25316تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش785,800,000452,400,0001393/08/24
25317تهرانتهرانپارس - توحیدآپارتمانفروش723,500,000252,000,0001393/08/24
25318تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش2038,800,0001,786,400,0001393/08/24
25319تهرانجلفا آپارتمانفروش1226,200,000756,400,0001393/08/24
Page top