جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,311 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26546تهرانتهرانپارسکلنگیفروش9009,000,0001393/09/09
26547تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش783,400,000265,000,0001393/09/09
26548تهرانجردنآپارتمانفروش1079,800,0001,048,600,0001393/09/09
26549تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1085,800,000626,400,0001393/09/09
26550تهراندولتآپارتمانفروش926,000,000552,000,0001393/09/09
26551تهرانزعفرانیهمستغلاتفروش3,64013,000,0001393/09/09
26552تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش803,000,000240,000,0001393/09/09
26553تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش563,400,000190,400,0001393/09/09
26554تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1216,000,000726,000,0001393/09/09
26559تهرانحکیمیهکلنگیفروش2216,300,0001,392,300,0001393/09/09
26560تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش1264,000,000504,000,0001393/09/09
26562تهرانپاسدارانمغازهفروش7570,000,0005,250,000,0001393/09/09
26563تهرانسردار جنگلمغازهفروش2227,000,000594,000,0001393/09/09
26564تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش903,800,000342,000,0001393/09/09
26565تهرانپیروزی - ابوذرمغازهفروش4432,000,00010,408,000,0001393/09/09
26566تهرانقنات کوثرآپارتمانفروش924,600,000423,200,0001393/09/09
26568تهرانجردناداریفروش12518,000,0002,250,000,0001393/09/09
26569تهرانجردناداریفروش11030,000,0003,300,000,0001393/09/09
26570تهرانجردنآپارتمانفروش14212,000,0001,704,000,0001393/09/09
26571تهرانجنت آباد شمالیمغازهفروش4315,000,000645,000,0001393/09/09
26572تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1084,900,000529,200,0001393/09/09
26573تهرانجمالزادهمغازهفروش26500,000,0001393/09/09
26574تهرانجنت آباد جنوبیکلنگیفروش52810,800,0005,702,400,0001393/09/09
26575تهرانخواجه نظام(اجاره دار)اداریفروش753,700,000277,500,0001393/09/09
26576تهرانخواجه نظام الملکآپارتمانفروش383,350,000127,000,0001393/09/09
26577تهرانخواجه نظام(اجاره دار)مستغلاتفروش1353,000,0001393/09/09
26578تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1246,700,000830,800,0001393/09/09
26579تهرانشریعتی - معلمآپارتمانفروش703,450,000242,500,0001393/09/09
26580تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش743,800,000281,200,0001393/09/09
26581تهرانپیروزی - شکوفهاداریفروش655,000,000325,000,0001393/09/09
Page top