جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,344 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26899تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش904,200,000378,000,0001393/09/11
26900تهرانپیروزی 400 دستگاهمغازهفروش2132,000,000800,000,0001393/09/11
26901تهرانتهران نوآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001393/09/11
26902تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393/09/11
26903تهرانپیروزی - نیکنامآپارتمانفروش573,350,000191,400,0001393/09/11
26904تهرانتهرانپارس - جشنوارهمغازهفروش1632,000,000512,000,0001393/09/11
26905تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001393/09/11
26906تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1335,200,000691,600,0001393/09/11
26907تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش1387,000,000966,000,0001393/09/11
26908تهرانجمالزاده - نصرتآپارتمانفروش1374,452,000610,000,0001393/09/11
26909تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش764,300,000326,800,0001393/09/11
26910تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش753,733,333280,000,0001393/09/11
26911تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش834,900,000406,700,0001393/09/11
26912تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش973,850,000373,450,0001393/09/11
26913تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش915,200,000473,200,0001393/09/11
26914تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش733,100,000230,000,0001393/09/11
26915تهرانجنت آبادمستغلاتفروش1608,500,0001,759,500,0001393/09/11
26916تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش554,909,091270,000,0001393/09/11
26917تهرانجنت آباد شمالیاداریفروش1274,500,000571,500,0001393/09/11
26918تهراندروسآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001393/09/11
26919تهرانپاسداران - سروستاناداریفروش5712,000,000684,000,0001393/09/11
26920تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1214,300,000520,300,0001393/09/11
26921تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش916,700,000609,700,0001393/09/11
26922تهرانباغ فیضآپارتمانفروش455,500,000274,500,0001393/09/11
26923تهرانپونک - شهرک هماآپارتمانفروش1408,580,0001,200,000,0001393/09/11
26924تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش882,800,000250,000,0001393/09/11
26925تهرانپاسداران - ضرابخانهآپارتمانفروش1027,000,000714,000,0001393/09/11
26926تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش1287,400,000947,200,0001393/09/11
26927تهرانجمالزاده جنوبيآپارتمانفروش713,880,000275,000,0001393/09/11
26928تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1309,500,000978,500,0001393/09/11
Page top