جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,965 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26232تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1655,500,000907,500,0001393/09/01
26233تهرانمیردامادمغازهفروش4045,000,0001,800,000,0001393/09/01
26234تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1366,100,000829,600,0001393/09/01
26235قدس30 متری جمهوریمغازهفروش329,000,000288,000,0001393/09/01
26242قدس30 متری جمهوریآپارتمانفروش1302,100,000273,000,0001393/09/01
26243قدس30 متری جمهوریآپارتمانفروش802,200,000176,000,0001393/09/01
26247تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش863,850,000331,100,0001393/09/01
26248تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش805,600,000448,000,0001393/09/01
26249تهراننارمک - گلبرگآپارتمانفروش823,660,000300,000,0001393/09/01
26250تهرانمرزدارانآپارتمانفروش906,300,000567,000,0001393/09/01
26251تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش613,600,000219,600,0001393/09/01
26258قدس30 متری جمهوریمغازهفروش559,000,000495,000,0001393/09/01
26261تهرانمرزداران - الوندآپارتمانفروش915,715,000520,000,0001393/09/01
26262تهرانگیشااداریفروش1385,500,000759,000,0001393/09/01
26263تهرانمرزدارانآپارتمانفروش806,300,000504,000,0001393/09/01
26264قدس30 متری جمهوریمغازهفروش2009,000,0001,800,000,0001393/09/01
26271قدس30 متری جمهوریمغازهفروش609,000,000540,000,0001393/09/01
26274تهرانولیعصر - مطهریآپارتمانفروش1558,000,0001,240,000,0001393/09/01
26275تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001393/09/01
26284تهراننظام آباد - تسلیحاتآپارتمانفروش803,750,000300,000,0001393/09/01
26285تهرانمیرزای شیرازیاداریفروش814,500,000364,500,0001393/09/01
26299تهراننیاورانآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001393/09/01
26300تهرانمرزدارانآپارتمانفروش945,900,000554,600,0001393/09/01
26307تهرانهفت تیراداریفروش557,272,000400,000,0001393/09/01
26308تهرانلویزانآپارتمانفروش906,200,000558,000,0001393/09/01
26309تهرانمطهریآپارتمانفروش875,300,00046,100,0001393/09/01
26318تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1316,200,000812,200,0001393/09/01
26321تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش675,000,000335,000,0001393/09/01
26325تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش903,700,000333,000,0001393/09/01
26327تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش2178,000,0001,736,000,0001393/09/01
Page top