جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,688 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
25523تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش664,500,000297,000,0001393/08/25
25526تهرانصادقیهکلنگیفروش68900,000,0001393/08/25
25527تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1314,800,000628,800,0001393/08/25
25529تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش12513,000,0001,625,000,0001393/08/25
25531تهرانطرشتآپارتمانفروش1304,500,000585,000,0001393/08/25
25533تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش586,500,000377,000,0001393/08/25
25535تهرانشریعتیکلنگیفروش1688,000,0001,344,000,0001393/08/25
25536تهرانشریعتیآپارتمانفروش16210,000,0001,620,000,0001393/08/25
25607محمودآبادخ آزادیآپارتمانرهن8535,000,0001393/08/25
25604محمودآبادخیابان امام ویلافروش2001,139,000155,000,0001393/08/25
25605محمودآبادخیابان امام ویلافروش1,000250,000250,000,0001393/08/25
25606محمودآبادخیابان امام مغازهفروش656,150,000400,000,0001393/08/25
25608چمستانکراتکتیویلافروش217کارشناسیکارشناسی1393/08/25
25609محمودآبادخیابان امام آپارتمانفروش781,300,000101,400,0001393/08/25
25610محمودآبادخیابان امام ویلافروش1651,085,000130,000,0001393/08/25
25611محمودآبادخ معلمویلافروش3001,165,000350,000,0001393/08/25
25612محمودآبادخ آزادیآپارتمانرهن13050,000,0001393/08/25
25613محمودآبادخیابان امام ویلافروش2401,430,000195,000,0001393/08/25
25614محمودآبادخیابان امام ویلارهن050,000,0001393/08/25
25615محمودآبادخ معلمویلافروش2001,620,000200,000,0001393/08/25
15149محمودآبادخیابان امام ویلافروش18085,000,0001393/08/24
25237تهرانتهرانپارس - خ 196کلنگیفروش19813,500,0003,618,000,0001393/08/24
25248تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش876,000,000522,000,0001393/08/24
25249تهراناقدسیهکلنگیفروش16010,000,0001,600,000,0001393/08/24
25250تهراناقدسیهآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001393/08/24
25251تهرانباغ فیضمغازهفروش27کارشناسیکارشناسی1393/08/24
25252تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش634,525,000285,075,0001393/08/24
25253تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1066,100,000646,600,0001393/08/24
25254تهرانالهیه - ماهروآپارتمانفروش1948,500,0001,649,000,0001393/08/24
25255تهرانبهارشیرازآپارتمانفروش656,300,000409,500,0001393/08/24
Page top