جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,584 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26993تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش17311,500,0001,989,500,0001393/09/12
27020تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش928,000,000736,000,0001393/09/12
27071ریشهر ریمغازهرهن و اجاره16400,0005,000,0001393/09/12
25431تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001393/09/11
26853رامسرپوده - رامسرکلنگیمشارکت90100,000,000100,000,0001393/09/11
26854تهرانآریاشهرآپارتمانفروش945,550,000520,000,0001393/09/11
26855تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش573,500,000200,000,0001393/09/11
26856تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1455,300,000768,500,0001393/09/11
26857تهرانازگلآپارتمانفروش1558,500,0001,317,500,0001393/09/11
26858خلخالخیابان دستغیبزمینفروش8,400250,0002,100,000,0001393/09/11
26889تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش906,800,000612,000,0001393/09/11
26890تهرانازگلآپارتمانفروش1558,200,0001,271,000,0001393/09/11
26891تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1035,700,000587,100,0001393/09/11
26892تهرانباغ فیضمغازهفروش1810,000,000190,000,0001393/09/11
26893تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1805,700,0001,026,000,0001393/09/11
26894تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1254,800,000600,000,0001393/09/11
26895تهرانپونکمغازهفروش1931,570,000600,000,0001393/09/11
26896تهرانپونکآپارتمانفروش894,100,000364,900,0001393/09/11
26897تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش606,200,000372,000,0001393/09/11
26898تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش764,700,000357,200,0001393/09/11
26899تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش904,200,000378,000,0001393/09/11
26900تهرانپیروزی 400 دستگاهمغازهفروش2132,000,000800,000,0001393/09/11
26901تهرانتهران نوآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001393/09/11
26902تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393/09/11
26903تهرانپیروزی - نیکنامآپارتمانفروش573,350,000191,400,0001393/09/11
26904تهرانتهرانپارس - جشنوارهمغازهفروش1632,000,000512,000,0001393/09/11
26905تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001393/09/11
26906تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1335,200,000691,600,0001393/09/11
26907تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش1387,000,000966,000,0001393/09/11
26908تهرانجمالزاده - نصرتآپارتمانفروش1374,452,000610,000,0001393/09/11
Page top