جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,119 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85991تهراننفت شمالیآپارتمانرهن و اجاره2604,000,000400,000,0001395/07/04
85990تهرانملاصدراآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00050,000,0001395/07/04
85989تهرانمطهریاداریرهن160400,000,0001395/07/04
85988تهرانقائم مقاماداریرهن80200,000,0001395/07/04
85976تهرانقیطریهمغازهرهن و اجاره11025,000,000200,000,0001395/07/04
85987تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1833,200,00045,000,0001395/07/04
85986تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1602,000,00050,000,0001395/07/04
85985تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره611,700,00025,000,0001395/07/04
85984تهرانکریمخانآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00050,000,0001395/07/04
85983تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره902,400,00010,000,0001395/07/04
85982تهرانگیشاآپارتمانرهن5795,000,0001395/07/04
85981تهرانکریمخاناداریرهن130250,000,0001395/07/04
85980تهراننفت شمالیآپارتمانرهن و اجاره853,500,00030,000,0001395/07/04
85979تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره21015,000,000100,000,0001395/07/04
85978تهرانرودبار غربیآپارتمانرهن و اجاره30012,000,000100,000,0001395/07/04
85977تهرانمینی سیتیآپارتمانرهن و اجاره1101,700,00040,000,0001395/07/04
85974تهرانقیطریهمغازهرهن و اجاره2510,000,000200,000,0001395/07/04
85972تهرانقائم مقاماداریرهن و اجاره240کارشناسیکارشناسی1395/07/04
85971تهراناندرزگواداریرهن و اجاره803,000,000180,000,0001395/07/04
85970تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره2105,750,000200,000,0001395/07/04
85952تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1233,000,000100,000,0001395/07/04
85969تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره1305,000,00050,000,0001395/07/04
85966تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره1362,000,000270,000,0001395/07/04
77995تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره3106,000,000400,000,0001395/07/04
85965تهرانسازمان آبآپارتمانرهن و اجاره1152,500,00050,000,0001395/07/04
85964تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره1554,500,00050,000,0001395/07/04
85963تهرانپروین اعتصامیآپارتمانرهن و اجاره904,000,00010,000,0001395/07/04
85962تهرانکاج جنوبیمستغلاترهن400500,000,0001395/07/04
85961تهرانظفر - دلیریآپارتمانرهن و اجاره1303,000,000100,000,0001395/07/04
85960تهرانطرشتآپارتمانرهن و اجاره1301,500,000130,000,0001395/07/04
Page top