جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,428 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
30112تهرانجشنوارهآپارتمانفروش893,300,000293,700,0001393/10/10
30113تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش853,400,000204,000,0001393/10/10
30114تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1006,800,000680,000,0001393/10/10
30118تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش544,000,000216,000,0001393/10/10
30119تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش456,200,000279,000,0001393/10/10
30120تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1205,650,000678,000,0001393/10/10
30123تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش1803,500,000,0001393/10/10
30124تهراناقدسیهآپارتمانفروش1205,850,000700,000,0001393/10/10
30125تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش7510,500,000787,500,0001393/10/10
30128بندرانزلیغازیانآپارتمانفروش771,300,000105,000,0001393/10/10
30133تهرانمرزداران - الوندآپارتمانفروش946,300,000592,200,0001393/10/10
30163تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش906,800,000612,000,0001393/10/10
30164تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش544,500,000243,000,0001393/10/10
30165تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001393/10/10
30166تهراناقدسیهکلنگیفروش55824,000,00013,392,000,0001393/10/10
30167تهرانپاسدارانآپارتمانفروش16410,000,0001,640,000,0001393/10/10
30168تهرانوفادار شرقیآپارتمانفروش1103,800,000418,000,0001393/10/10
30178تهرانپونک - اشرفیآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001393/10/10
30179تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش853,660,000310,000,0001393/10/10
30180تهرانبلوارفردوسکلنگیفروش41911,500,0004,818,500,0001393/10/10
30191تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393/10/10
30193تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1576,500,0001,020,500,0001393/10/10
30215تهرانخ ابوذر آپارتمانفروش631,700,000110,000,0001393/10/10
30246تهرانشهرآراکلنگیفروش42815,000,0006,420,000,0001393/10/10
30264کرج شاهین ویلا - باغستانآپارتمانرهن و اجاره50300,0008,000,0001393/10/10
30265کرجشاهین ویلا - باغستانآپارتمانفروش501,300,00065,000,0001393/10/10
30266آملچلاو - گنجرجکلازمینفروش600330,000198,000,0001393/10/10
26525بابلسرکمربندیزمینفروش170400,00068,000,0001393/10/09
26848رامسرساحل لیدوآپارتمانفروش1152,300,000264,500,0001393/10/09
26849بابلسرامام خمینی ویلافروش247530,000130,000,0001393/10/09
Page top