جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,584 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85475تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره701,000,00030,000,0001395/06/29
85466تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره822,000,00030,000,0001395/06/29
85469تهراندروس - محسنیانآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00060,000,0001395/06/29
85465تهرانپاسداران شمالیاداریرهن و اجاره1307,000,000100,000,0001395/06/29
85462تهرانپیامبر مرکزیمستغلاترهن و اجاره5406,000,000200,000,0001395/06/29
85461تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1055,400,000100,000,0001395/06/29
85453تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1708,000,000100,000,0001395/06/29
85456تهرانآبشار شرقیآپارتمانرهن و اجاره1504,000,000100,000,0001395/06/29
85451تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1152,500,00050,000,0001395/06/29
85450تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره2003,000,00080,000,0001395/06/29
85472تهرانبلوار فرحزادآپارتمانرهن و اجاره1353,000,00070,000,0001395/06/29
85470تهرانبهبودیاداریرهن120190,000,0001395/06/29
85467تهرانهرویآپارتمانرهن100200,000,0001395/06/29
85464تهرانپونکآپارتمانرهن و اجاره1151,000,00050,000,0001395/06/29
85463تهرانسردار شمالیآپارتمانرهن و اجاره96کارشناسیکارشناسی1395/06/29
85460تهرانآیت آلله کاشانیآپارتمانرهن86115,000,0001395/06/29
85459تهرانشهرک فرهنگیانآپارتمانرهن و اجاره851,500,00035,000,0001395/06/29
85455تهراناشرفی - نیایشاداریرهن116180,000,0001395/06/29
85454تهراناشرفی - پونکآپارتمانرهن و اجاره752,100,00020,000,0001395/06/29
85452تهرانسیندخت شمالیآپارتمانرهن و اجاره1202,800,00030,000,0001395/06/29
85449تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره1052,400,00080,000,0001395/06/29
85448تهرانبلوار فردوساداریرهن115210,000,0001395/06/29
85440تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1253,500,00025,000,0001395/06/28
85433تهرانمحمودیهاداریرهن و اجاره262کارشناسیکارشناسی1395/06/28
85423تهرانمنظریهآپارتمانرهن230600,000,0001395/06/28
85422تهراننفت شمالی آپارتمانرهن و اجاره1384,000,00050,000,0001395/06/28
85421تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1503,200,00035,000,0001395/06/28
85442تهرانمینی سیتیاداریرهن85140,000,0001395/06/28
85441تهرانهفت تیرمستغلاترهن و اجاره1,12030,000,000100,000,0001395/06/28
85439تهرانمیدان فرهنگآپارتمانرهن و اجاره1202,500,000100,000,0001395/06/28
Page top