جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,428 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86846تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن120300,000,0001395/07/14
86854تهرانجمال آبادآپارتمانرهن و اجاره701,650,00085,000,0001395/07/14
86851تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1055,000,00080,000,0001395/07/14
86848تهرانوزرامستغلاترهن و اجاره1,38080,000,0001,500,000,0001395/07/14
86850تهرانخردمند شمالیآپارتمانرهن و اجاره1171,900,00025,000,0001395/07/14
86853تهرانهرویاداریرهن و اجاره3507,000,000100,000,0001395/07/14
86849تهرانوزرااداریرهن و اجاره704,500,00060,000,0001395/07/14
86845تهرانکریمخاناداریرهن و اجاره1606,000,00030,000,0001395/07/14
86844تهرانکریمخانآپارتمانرهن85110,000,0001395/07/14
86842تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره802,900,00040,000,0001395/07/14
86840تهرانمیدان ملتآپارتمانرهن و اجاره961,500,00030,000,0001395/07/14
86841تهرانگیشاآپارتمانرهن90150,000,0001395/07/14
86839تهراناستاد حسن بناآپارتمانرهن و اجاره681,200,00020,000,0001395/07/14
86836تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره852,200,00040,000,0001395/07/14
86837تهرانتخت طاووساداریرهن و اجاره1005,000,00050,000,0001395/07/14
86838تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره781,700,00030,000,0001395/07/14
86834تهرانمطهریمستغلاترهن و اجاره20050,000,000500,000,0001395/07/14
86835تهرانمطهریآپارتمانرهن115185,000,0001395/07/14
86833تهرانمیرداماداداریرهن106400,000,0001395/07/14
86832تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1302,800,00040,000,0001395/07/14
86831تهراننفت شمالیآپارتمانرهن و اجاره1583,200,000110,000,0001395/07/14
86830تهرانمیردامادآپارتمانرهن150350,000,0001395/07/14
86829تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره6513,000,00030,000,0001395/07/14
86826تهرانایرانآپارتمانفروش1735,500,000951,500,0001395/07/14
84513تهرانشهرزیباآپارتمانخرید654,500,000196,000,0001395/07/14
82788لاهیجانآزادگانآپارتمانفروش592,000,00089,000,0001395/07/14
76771تهرانگلبرگ غربیآپارتمانخرید373,000,00059,000,0001395/07/14
86825تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1204,000,00060,000,0001395/07/14
86824تهرانفرمانیهآپارتمانرهن370750,000,0001395/07/14
86823تهرانکاج نوبیاداریرهن و اجاره552,100,00030,000,0001395/07/14
Page top