جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,136 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86639تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1424,300,00050,000,0001395/07/13
86641تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره456,000,000300,000,0001395/07/13
86630تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1507,500,00050,000,0001395/07/13
86637تهرانجهان کودکاداریرهن و اجاره15010,000,000100,000,0001395/07/13
86633تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00030,000,0001395/07/13
86631تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره964,500,00025,000,0001395/07/13
86628تهرانالهیهاداریرهن124320,000,0001395/07/13
86629تهرانشریفی منشآپارتمانرهن و اجاره1556,000,00060,000,0001395/07/13
86634تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1514,000,00040,000,0001395/07/13
86625تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن200200,000,0001395/07/13
86642تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره2003,500,00050,000,0001395/07/13
86640تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره1188,000,00020,000,0001395/07/13
86632تهراناقدسیهآپارتمانرهن220420,000,0001395/07/13
86627تهرانکردستانآپارتمانرهن و اجاره1003,600,00035,000,0001395/07/13
86626تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره1703,000,000150,000,0001395/07/13
86643تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن و اجاره1301,300,00080,000,0001395/07/13
86638تهرانپونک - اشرفیآپارتمانرهن و اجاره501,200,00025,000,0001395/07/13
86636تهرانکاشانیاداریرهن و اجاره642,100,00025,000,0001395/07/13
86635تهرانلاله شرقیآپارتمانرهن136180,000,0001395/07/13
86644تهرانسازمان مرکزیآپارتمانرهن و اجاره2403,000,00030,000,0001395/07/13
86624تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن150250,000,0001395/07/13
86622تهرانابوذر آپارتمانفروش1033,400,000350,000,0001395/07/11
86620تهراننیاورانآپارتمانرهن265720,000,0001395/07/11
86621تهراننیاورانآپارتمانرهن165420,000,0001395/07/11
86617تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1077,000,00050,000,0001395/07/11
86616تهرانولنجکآپارتمانرهن4202,100,000,0001395/07/11
86574تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره68030,000,000150,000,0001395/07/11
86563تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1252,500,000100,000,0001395/07/11
86619تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1404,500,00050,000,0001395/07/11
86614تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره612,500,00030,000,0001395/07/11
Page top