جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,481 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85968تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1404,000,000100,000,0001395/07/04
86008تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1405,500,00040,000,0001395/07/04
86007تهرانولنجکآپارتمانرهن100250,000,0001395/07/04
86006تهرانوزرااداریرهن و اجاره1256,000,00030,000,0001395/07/04
85999تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره821,850,00060,000,0001395/07/04
85994تهرانمیدان سلماساداریرهن150140,000,0001395/07/04
85997تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره671,500,000120,000,0001395/07/04
86005تهراننوبنیادویلارهن و اجاره42035,000,000200,000,0001395/07/04
86004تهراننارمکمغازهرهن150150,000,0001395/07/04
86003تهرانهفت حوضآپارتمانرهن و اجاره851,200,00040,000,0001395/07/04
86002تهرانمیدان ولیعصراداریرهن و اجاره903,000,00070,000,0001395/07/04
86001تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانرهن و اجاره1502,500,000100,000,0001395/07/04
86000تهرانپارک ویاداریرهن و اجاره2377,000,00075,000,0001395/07/04
85996تهران مدبرآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00030,000,0001395/07/04
85995تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن105180,000,0001395/07/04
85998تهرانیوسف آباداداریرهن85140,000,0001395/07/04
85993تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1102,800,00060,000,0001395/07/04
85992تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره30012,000,000100,000,0001395/07/04
85991تهراننفت شمالیآپارتمانرهن و اجاره2604,000,000400,000,0001395/07/04
85990تهرانملاصدراآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00050,000,0001395/07/04
85989تهرانمطهریاداریرهن160400,000,0001395/07/04
85988تهرانقائم مقاماداریرهن80200,000,0001395/07/04
85976تهرانقیطریهمغازهرهن و اجاره11025,000,000200,000,0001395/07/04
85987تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1833,200,00045,000,0001395/07/04
85986تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1602,000,00050,000,0001395/07/04
85985تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره611,700,00025,000,0001395/07/04
85984تهرانکریمخانآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00050,000,0001395/07/04
85983تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره902,400,00010,000,0001395/07/04
85982تهرانگیشاآپارتمانرهن5795,000,0001395/07/04
85981تهرانکریمخاناداریرهن130250,000,0001395/07/04
Page top