جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,105 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80034تهرانمفتحآپارتمانفروش775,700,000439,000,0001395/10/20
80167تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1274,600,000586,000,0001395/10/20
95328بابلکیاکلاویلافروش8075,000,00075,000,0001395/10/19
80975تهرانمسیل باخترآپارتمانفروش483,200,000155,600,0001395/10/19
91075تهرانمجاهدین اسلامکلنگیفروش27012,000,0004,080,000,0001395/10/19
81624تهرانشاه نظریآپارتمانفروش355,714,000200,000,0001395/10/19
95261قمکلهریویلافروش136523,000,0001395/10/19
86743تهرانشهید حیدری کلنگیفروش1285,000,000450,000,0001395/10/19
86623تهراندریاباریآپارتمانفروش542,500,000135,000,0001395/10/19
86622تهرانابوذر آپارتمانفروش1033,400,000350,000,0001395/10/19
86382تهرانشهید گلابآپارتمانفروش85425,000,0001395/10/19
86013تهرانعبدل آبادمغازهفروش2023,000,000460,000,0001395/10/19
84906تهرانمولویتجاریمعاوضه30050,000,00015,000,000,0001395/10/19
82699تهرانشهرک غربزمینفروش3,0259,000,00027,225,000,0001395/10/19
83334تهرانصد دستگاه آپارتمانفروش702,800,000196,000,0001395/10/19
82450ریامام خمینیمستغلاتفروش3505,000,0002,000,000,0001395/10/19
82585کرجميدان امام حسينتجاریفروش56023,500,0001,300,000,0001395/10/19
82649شهریاربلوار شهيد مداحیزمینفروش1,0001,600,0001,600,000,0001395/10/19
95287تهرانمخبریآپارتمانرهن6060,000,0001395/10/18
95327محمودآبادامامویلافروش130760,000100,000,0001395/10/18
95326بابلاصلی شهرمغازهفروش506,000,000300,000,0001395/10/18
82698تهرانشهرک غربزمینفروش1,20010,000,00012,000,000,0001395/10/18
91587تهراناول سوهانکزمینفروش95,000300,00029,000,000,0001395/10/18
81313تهرانعارف شماليآپارتمانفروش782,800,000150,000,0001395/10/18
95325اصفهانچهارباغ بالاکلنگیفروش41511,000,0004,700,000,0001395/10/16
30416تنکابنگراکوویلافروش1701,900,000161,500,0001395/10/16
95278تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1454,500,00050,000,0001395/10/16
95277تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره802,000,00050,000,0001395/10/16
95275تهرانشهرک گلدیسانآپارتمانرهن و اجاره912,500,00030,000,0001395/10/16
95268تهرانبلوار دادماناداریرهن و اجاره1507,000,000200,000,0001395/10/16
Page top