جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,785 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87086تهرانبخارستاداریرهن و اجاره1401,500,000200,000,0001395/07/18
87085تهرانفردوس شرقاداریرهن و اجاره703,000,0004,000,0001395/07/18
87083تهرانبلوار کشاورزاداریرهن و اجاره68400,000100,000,0001395/07/18
87074تهرانبلوار کمالیآپارتمانرهن و اجاره1201,500,00055,000,0001395/07/18
87072تهرانایران زمینآپارتمانرهن و اجاره1403,200,00050,000,0001395/07/18
87073تهرانپومکاداریرهن و اجاره802,500,000150,000,0001395/07/18
87071تهرانایران زمینآپارتمانرهن و اجاره1501,500,00060,000,0001395/07/18
87069تهرانکاشانی - اباذرمغازهرهن و اجاره1208,500,000170,000,0001395/07/18
87067تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره531,200,00015,000,0001395/07/18
87066تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره100800,00065,000,0001395/07/18
87062تهرانشهرک لالهآپارتمانرهن و اجاره8015,000,00070,000,0001395/07/18
87084تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن6065,000,0001395/07/18
87082تهرانجشنوارهآپارتمانفروش72250,000,0001395/07/18
78952تهراناختیاریه شمالیمغازهرهن و اجاره156,000,00050,000,0001395/07/18
86971طالقانسنگه دشتباغفروش1,300250,000300,000,0001395/07/17
87055طالقان روستای باریکانباغفروش300200,00060,000,0001395/07/17
87059هشتگردبلوار خلیج فارسزمینفروش2,8963,200,0009,400,000,0001395/07/17
86623تهراندریاباریآپارتمانخرید542,500,000135,000,0001395/07/17
87051تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1286,250,000800,000,0001395/07/17
87048تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش9012,500,0001,125,000,0001395/07/17
87031تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1074,500,000481,500,0001395/07/17
87029تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش704,700,000329,000,0001395/07/17
87028تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001395/07/17
87047تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1086,500,000702,000,0001395/07/17
87030تهران 156 غربیآپارتمانفروش1345,180,000695,000,0001395/07/17
87049تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1166,456,000750,000,0001395/07/17
87015تهراندولتآپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001395/07/17
87024تهراندروسآپارتمانفروش20013,000,0002,600,000,0001395/07/17
87041تهرانپاسدارانآپارتمانفروش2006,000,000120,000,0001395/07/17
87012تهراندولتکلنگیفروش30016,000,0004,032,000,0001395/07/17
Page top