جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,311 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87647تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش656,000,00069,000,0001395/07/26
87586تهرانمیدان رازیآپارتمانفروش46105,000,0001395/07/26
87593ساریسلمان فارسیآپارتمانفروش145375,000,0001395/07/26
87594تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره975,300,00050,000,0001395/07/26
87595تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره901,800,00060,000,0001395/07/26
87545تهرانالهیهآپارتمانرهن330650,000,0001395/07/26
87596تهرانالهیهاداریرهن و اجاره1256,000,000120,000,0001395/07/26
87565تهرانرشیدتجاریرهن و اجاره11530,000,000200,000,0001395/07/26
87561تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره983,000,00040,000,0001395/07/26
87605تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1867,500,000200,000,0001395/07/26
87606تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره130900,000260,000,0001395/07/26
87643تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1605,000,00050,000,0001395/07/26
87642تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره751,500,00020,000,0001395/07/26
87630تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1455,000,000100,000,0001395/07/26
87639تهرانمیرداماد مغازهرهن و اجاره465,500,00060,000,0001395/07/26
87641تهرانمیرداماد مغازهرهن و اجاره465,500,00060,000,0001395/07/26
87638تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانرهن و اجاره1403,500,00050,000,0001395/07/26
87636تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانرهن و اجاره702,000,00040,000,0001395/07/26
87635تهراننارمکمغازهرهن و اجاره13025,000,0001,000,000,0001395/07/26
87634تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره601,400,00015,000,0001395/07/26
87633تهرانهرویاداریرهن و اجاره304,000,00040,000,0001395/07/26
87632تهرانوزرا اداریرهن و اجاره1042,700,00050,000,0001395/07/26
87631تهرانوزراآپارتمانرهن و اجاره962,700,00050,000,0001395/07/26
87629تهرانولیعصر - فاطمیمستغلاترهن و اجاره4608,000,000100,000,0001395/07/26
87628تهرانولیعصر - فاطمیاداریرهن و اجاره702,500,00020,000,0001395/07/26
87627تهرانیوسف آباد آپارتمانرهن و اجاره903,000,00035,000,0001395/07/26
87626تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره2203,000,00040,000,0001395/07/26
87625تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره952,700,00030,000,0001395/07/26
87624تهرانآزادگانآپارتمانرهن143300,000,0001395/07/26
87623تهرانکردستانآپارتمانرهن و اجاره1101,400,000120,000,0001395/07/26
Page top