جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,299 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
78626تهرانمرزدارانکلنگیفروش708,000,0001,120,000,0001395-04-23
78625تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1237,200,000885,600,0001395-04-23
78624تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001395-04-23
78623تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش2016,000,0001,206,000,0001395-04-23
78622تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001395-04-23
78621تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1455,400,000783,000,0001395-04-23
78620تهرانسوهانکآپارتمانفروش1707,200,0001,224,000,0001395-04-23
78618تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001395-04-23
78619تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش876,200,000539,400,0001395-04-23
78617تهرانسیندخت جنوبیآپارتمانفروش975,700,000552,900,0001395-04-23
78616تهرانطرشتآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001395-04-23
78615تهرانطرشتزمینفروش5,7693,200,0001395-04-23
78614تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1249,000,0001,116,000,0001395-04-23
78613تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش21610,000,0001395-04-23
78612تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1254,500,0001395-04-23
78611تهرانصادقیهآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001395-04-23
78610تهرانسوهانکآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001395-04-23
78609تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش31517,000,0003,400,000,0001395-04-23
78608تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش3208,750,0001395-04-23
78606تهرانتیموری فرآپارتمانفروش1354,000,000540,000,0001395-04-23
78605تالش 20 متری آپارتمانفروش951,000,000100,000,0001395-04-23
78604تهرانخ کمالیآپارتمانفروش712,600,000184,000,0001395-04-23
78603قزوینپونکآپارتمانفروش78160,000,000160,000,0001395-04-23
78602نورشیخ فضل الله نوری زمینفروش250380,00095,000,0001395-04-23
78601تهرانلبافی نژاداداریفروش1006,300,000630,000,0001395-04-22
78600تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش1103,200,000352,000,0001395-04-22
78598تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش677,600,000510,000,0001395-04-22
73119تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش908,500,000850,000,0001395-04-22
78596تهرانپاسدارانآپارتمانفروش677,600,000510,000,0001395-04-22
78570تهرانخسرو جنوبی آپارتمانفروش553,800,000209,000,0001395-04-22
Page top