جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,311 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69654تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش756,100,000457,500,0001394/12/03
69655تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش775,700,0001394/12/03
69656تهرانتهرانپارس - رشیدآپارتمانفروش703,785,000265,000,0001394/12/03
69657تهرانصادقیه - ف اولکلنگیفروش3008,500,0001394/12/03
69658تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش2205,700,0001,254,000,0001394/12/03
69659تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001394/12/03
69660تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1335,700,000758,100,0001394/12/03
69661تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش3849,000,0001394/12/03
69662تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1544,700,000723,800,0001394/12/03
69663تهران184 غربیآپارتمانفروش1806,500,0001,170,000,0001394/12/03
69664تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1808,300,0001,494,000,0001394/12/03
69665تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2259,500,0002,137,500,0001394/12/03
69666تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش603,335,000200,000,0001394/12/03
69667تهرانبهار - رشیدآپارتمانفروش1447,500,0001,080,000,0001394/12/03
69668تهراناستخرآپارتمانفروش823,900,000319,800,0001394/12/03
69669تهرانتهرانپارس - کادوسآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001394/12/03
69670تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش733,015,000220,000,0001394/12/03
69671تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش983,000,000294,000,0001394/12/03
69672تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش572,983,000170,000,0001394/12/03
69673تهرانوفادار شرقیآپارتمانفروش933,500,000325,500,0001394/12/03
69674تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش903,055,555275,000,0001394/12/03
69675تهرانفلکه سومآپارتمانفروش1854,325,000800,000,0001394/12/03
69676تهرانپور ابتهاجآپارتمانفروش1926,500,0001,248,000,0001394/12/03
69677تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1084,167,000450,000,0001394/12/03
69678تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001394/12/03
69679تهراناستخر کلنگیفروش4326,500,0002,808,000,0001394/12/03
69680تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش824,800,000393,600,0001394/12/03
69681تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش655,692,308370,000,0001394/12/03
69682تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1325,000,000660,000,0001394/12/03
69683تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش825,700,000467,400,0001394/12/03
Page top