جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,136 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69649تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش1585,500,000869,000,0001394/12/03
69650تهرانپونکآپارتمانفروش2405,500,0001,320,000,0001394/12/03
69651تهران196 غربیآپارتمانفروش1104,250,000467,500,0001394/12/03
69652تهراناردیبهشتآپارتمانفروش1054,000,000420,000,0001394/12/03
69653تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش933,300,000306,900,0001394/12/03
69654تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش756,100,000457,500,0001394/12/03
69655تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش775,700,0001394/12/03
69656تهرانتهرانپارس - رشیدآپارتمانفروش703,785,000265,000,0001394/12/03
69657تهرانصادقیه - ف اولکلنگیفروش3008,500,0001394/12/03
69658تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش2205,700,0001,254,000,0001394/12/03
69659تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001394/12/03
69660تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1335,700,000758,100,0001394/12/03
69661تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش3849,000,0001394/12/03
69662تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1544,700,000723,800,0001394/12/03
69663تهران184 غربیآپارتمانفروش1806,500,0001,170,000,0001394/12/03
69664تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1808,300,0001,494,000,0001394/12/03
69665تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2259,500,0002,137,500,0001394/12/03
69666تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش603,335,000200,000,0001394/12/03
69667تهرانبهار - رشیدآپارتمانفروش1447,500,0001,080,000,0001394/12/03
69668تهراناستخرآپارتمانفروش823,900,000319,800,0001394/12/03
69669تهرانتهرانپارس - کادوسآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001394/12/03
69670تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش733,015,000220,000,0001394/12/03
69671تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش983,000,000294,000,0001394/12/03
69672تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش572,983,000170,000,0001394/12/03
69673تهرانوفادار شرقیآپارتمانفروش933,500,000325,500,0001394/12/03
69674تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش903,055,555275,000,0001394/12/03
69675تهرانفلکه سومآپارتمانفروش1854,325,000800,000,0001394/12/03
69676تهرانپور ابتهاجآپارتمانفروش1926,500,0001,248,000,0001394/12/03
69677تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1084,167,000450,000,0001394/12/03
69678تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001394/12/03
Page top