جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,283 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79847تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001395-05-04
79846تهرانایرانپارسآپارتمانفروش713,240,000230,000,0001395-05-04
79845تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش906,100,000549,000,0001395-05-04
79844تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1407,857,0001,100,000,0001395-05-04
79843تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001395-05-04
79842تهرانازگلآپارتمانفروش2064,500,000927,000,0001395-05-04
79841تهرانستارخانکلنگیفروش1,64019,000,0001395-05-04
79840تهرانپاسدارانمستغلاتفروش11021,000,0001395-05-04
79839تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395-05-04
79838تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش855,400,000459,000,0001395-05-04
79837تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش22015,000,0003,300,000,0001395-05-04
79836تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2079,000,0001,863,000,0001395-05-04
79835تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش876,200,000539,400,0001395-05-04
79833تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1586,962,0001,100,000,0001395-05-04
79832تهرانالهیهآپارتمانفروش19412,000,0002,328,000,0001395-05-04
79831تهراندولتآپارتمانفروش1707,750,0001,317,500,0001395-05-04
79830تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1609,500,0001,520,000,0001395-05-04
79829تهراناقدسیهآپارتمانفروش20010,000,0002,000,000,0001395-05-04
79828تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1105,600,000616,000,0001395-05-04
79827تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش944,600,000432,400,0001395-05-04
79826تهرانستارخانآپارتمانفروش1065,800,000614,800,0001395-05-04
79825تهراندریان نوآپارتمانفروش1124,200,000470,400,0001395-05-04
79824تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001395-05-04
79823تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش854,117,000350,000,0001395-05-04
79822تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1505,500,000825,000,0001395-05-04
79821تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1586,800,0001,074,400,0001395-05-04
79820تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش864,500,000387,000,0001395-05-04
79819تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1458,200,0001,189,000,0001395-05-04
79818تهرانهاشم ازگلیآپارتمانفروش925,300,000487,600,0001395-05-04
79817تهرانازگلآپارتمانفروش1858,300,0001,535,500,0001395-05-04
Page top