جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,099 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70199تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1805,000,000900,000,0001394/12/09
70200تهران توحیدآپارتمانفروش754,900,000367,500,0001394/12/09
70201تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش704,857,000340,000,0001394/12/09
70202تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش18055,000,0001394/12/09
70203تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1256,500,000845,000,0001394/12/09
70204تهراندولتآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001394/12/09
70205تهراندروسآپارتمانفروش1628,600,0001,393,200,0001394/12/09
70206تهراناقدسیهکلنگیفروش4502,400,000,0001394/12/09
70207تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394/12/09
70208تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش19016,000,0003,040,000,0001394/12/09
70209تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1925,800,0001,113,600,0001394/12/09
70210تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1216,000,000762,000,0001394/12/09
70211تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش25020,000,0001394/12/09
70212تهرانشهرک غربآپارتمانفروش766,700,000509,200,0001394/12/09
70213تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش17510,000,0001,750,000,0001394/12/09
70214تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1207,800,000936,000,0001394/12/09
70215تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش21414,000,0002,996,000,0001394/12/09
70216تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1238,500,0001,045,500,0001394/12/09
70217تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1146,800,000775,200,0001394/12/09
70218تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1265,500,000693,000,0001394/12/09
70280تهرانغربیهای تهرانپارسآپارتمانفروش1103,000,000330,000,0001394/12/09
70083تهرانسوهانکآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001394/12/08
70082تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1226,800,000829,600,0001394/12/08
70084تهرانشمس آبادمستغلاتفروش2806,500,0001394/12/08
70085تهرانشمس آبادکلنگیفروش1008,500,000850,000,0001394/12/08
70086تهرانونکآپارتمانفروش1224,918,000600,000,0001394/12/08
70087تهرانصادقیه - جناحآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001394/12/08
70088تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش683,600,000244,800,0001394/12/08
70090تالشمیدان نمازآپارتمانفروش981,350,000132,000,0001394/12/08
70091تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1438,300,0001,186,900,0001394/12/08
Page top