جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,688 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69458تهراندروسکلنگیفروش14020,000,00032,240,000,0001394/12/01
69457تهراندزآشیبآپارتمانفروش1047,100,000738,400,0001394/12/01
69456تهرانجردنمستغلاتفروش17015,000,0001394/12/01
69455تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش19016,000,0003,040,000,0001394/12/01
69453تهرانجردنآپارتمانفروش8011,200,000896,000,0001394/12/01
69454تهرانتجریشآپارتمانفروش1059,500,000997,500,0001394/12/01
69452تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001394/12/01
69450تهراندولتآپارتمانفروش1817,000,0001,267,000,0001394/12/01
69451تهراندارآبادآپارتمانفروش706,700,000469,000,0001394/12/01
69447تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1208,335,0001,000,000,0001394/12/01
69448تهرانستارخانآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001394/12/01
69449تهراندیباجی جنوبیویلافروش25017,500,0004,375,000,0001394/12/01
69446تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش12711,000,0001,397,000,0001394/12/01
69444تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش934,086,000380,000,0001394/12/01
69445تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1154,800,000432,000,0001394/12/01
69442تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش994,500,000445,500,0001394/12/01
69443تهرانالهیهآپارتمانفروش2006,000,000100,000,0001394/12/01
69441تهراناختیاریهمستغلاتفروش10010,500,0001394/12/01
69440تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش994,900,000485,100,0001394/12/01
69470تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1077,500,000802,500,0001394/12/01
69468تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش10710,000,0001,070,000,0001394/12/01
69416ساوجبلاغهشتگردآپارتمانفروش100115,000,0001394/12/01
69471تهرانسعادت آبادکلنگیمعاوضه120کارشناسیکارشناسی1394/12/01
69472تهرانشهرک غربمستغلاتفروش1,420کارشناسیکارشناسی1394/12/01
69473تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1087,000,000756,000,0001394/12/01
69474تهرانشهرک غربکلنگیفروش14020,000,0001394/12/01
69513ورامینجاده آب باریکزمینفروش1,2001,450,000174,000,0001394/12/01
69318تهران17 شهریور آپارتمانفروش53170,000,0001394/11/29
69319شهریارفاز سهآپارتمانفروش801,650,000132,000,0001394/11/29
69320تهرانکارونآپارتمانفروش403,500,000140,000,0001394/11/29
Page top