جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,311 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71248شبسترشهریار ویلافروش104289,00030,000,0001395/01/14
71251لنگرودسبزه میدانآپارتمانفروش78225,000,0001395/01/14
71252قمشهرک امام حسنویلارهن و اجاره100300,00020,000,0001395/01/14
71340کرججهانشهرآپارتمانفروش2054,878,0001,000,000,0001395/01/14
71350تهراننیاوران - یاسر آپارتمانفروش48527,500,0001395/01/14
71351تهرانسعادت آبادکلنگیفروش51617,000,0001395/01/14
71237بابلسرمیر بازارزمینفروش10040,000,0001395/01/12
71236اصفهانآبشارزمینفروش1,46015,000,00021,900,000,0001395/01/11
15498آملشهرک صنعتی کارخانجات فروش1,6502,000,000,0001395/01/10
71244دماوندامامویلافروش604,120,000250,000,0001395/01/08
71235تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16515,000,0002,475,000,0001395/01/06
71239تنکابنخرم آبادباغفروش10,200400,0004,080,000,0001395/01/06
71233سرخرودخط دریاآپارتمانفروش80184,000,0001394/12/27
63704تهراندولتآپارتمانفروش727,900,000568,000,0001394/12/26
69469تهرانشهرک غربآپارتمانمعاوضه737,000,000511,000,0001394/12/26
71229آملروبروی چاپ اسکناس ویلافروش270125,000,0001394/12/26
71230بابلخیابان نوابمغازهفروش81615,900,00012,900,000,0001394/12/26
71231تهرانسه راه امین حضورمغازهفروش3470,000,0002,380,000,0001394/12/26
71232تهرانامیر کبیرزمینفروش1705,000,000850,000,0001394/12/26
70828تهرانبلال حبشی آپارتمانفروش68205,000,0001394/12/25
70917نیشابورکوهسنگیتجاریفروش11120,000,0001394/12/25
71099تهراننارمککلنگیفروش65560,000,0001394/12/25
71104خاشانقلابزمینفروش701,400,00095,000,0001394/12/25
70676کرجبلوار طالقانیمغازهفروش30011,000,0005,500,000,0001394/12/25
70508شهریاراندیشه - فاز یکآپارتمانفروش601,600,00096,000,0001394/12/25
70509تهراناسکندریآپارتمانفروش502,600,000135,000,0001394/12/25
70546چمستاناصلیویلافروش3001,000,000130,000,0001394/12/25
70679رامسرکتالمزمینفروش30083,000,0001394/12/25
70680کرمانبیست متری دانشجومغازهفروش6010,000,000720,000,0001394/12/25
71180قائم شهرکوچکسراباغفروش4,000400,000,0001394/12/25
Page top