جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,485 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69837تهرانکوهستانآپارتمانفروش724,862,000350,000,0001394/12/04
69838تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1126,000,000672,000,0001394/12/04
69839تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001394/12/04
69840تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1126,500,000728,000,0001394/12/04
69841تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1105,800,000638,000,0001394/12/04
69842تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش10015,000,0001,500,000,0001394/12/04
69843تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش764,605,000350,000,0001394/12/04
69844تهرانشهرک غرباداریفروش1,42025,000,000,0001394/12/04
69845تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11523,000,0002,645,000,0001394/12/04
69846تهرانفرحزادیتجاریفروش26050,000,0005,000,000,0001394/12/04
69847تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش904,200,000378,000,0001394/12/04
69848تهرانبلوار فرحزادی آپارتمانفروش737,535,000550,000,0001394/12/04
69849تهرانمیدان بهرودآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394/12/04
69851تهرانبلوار فرحزادیتجاریاجاره260150,000,0001394/12/04
69852تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1205,300,000636,000,0001394/12/04
69853تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1275,120,000650,000,0001394/12/04
69854تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001394/12/04
69930تهرانفرجام غربیآپارتمانفروش714,700,000333,700,0001394/12/04
69932لنگرودچمخالهزمینفروش650700,000455,000,0001394/12/04
69786رامسرمیرزا کوچک خانویلافروش3003,300,000250,000,0001394/12/03
69630تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001394/12/03
69631تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش953,500,000332,500,0001394/12/03
69632تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش904,666,000420,000,0001394/12/03
69633تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1675,300,000885,100,0001394/12/03
69634تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش87کارشناسیکارشناسی1394/12/03
69635تهرانباغ فیضکلنگیفروش1308,000,0001394/12/03
69636تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش505,000,000250,000,0001394/12/03
69637تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش714,000,000284,000,0001394/12/03
69638تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1345,100,000683,400,0001394/12/03
69639تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش604,100,000,0001394/12/03
Page top