جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,199 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95300تهراندولت، قلندری جنوبیآپارتمانفروش101940,000,0001395/12/23
95436تهراندانشگاه جنوبیکلنگیفروش1207,500,0001,260,000,0001395/12/23
95462تهرانشهرک غرب، درختیزمینفروش1,24012,000,00014,800,000,0001395/12/22
95463تهرانشهرک غرب، درختیزمینفروش3,02512,000,00036,300,000,0001395/12/22
95466تهراننازی آباد، ابریشممغازهفروش12010,500,0002,520,000,0001395/12/22
95464تهرانسعادت آباد، بلوار فرحزادیزمینفروش40012,000,0004,800,000,0001395/12/22
95416شهریاربلوار رسول اکرمویلافروش1,850642,0001,200,000,0001395/12/22
95459تهراندکتر هوشیارآپارتمانرهن و اجاره1101,200,00020,000,0001395/12/22
95470رباط کریمامامزاده تقیزمینفروش1,1674,000,0004,600,000,0001395/12/22
95477لنجانباغبهادرانویلافروش140400,000,0001395/12/22
95439تهراناميرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره13010,000,000170,000,0001395/12/21
95447تهرانتهرانپارس، اشرفی گودرزیکلنگیفروش1007,222,0001,300,000,0001395/12/21
95400تهرانبهار شمالآپارتمانرهن و اجاره651,000,00020,000,0001395/12/21
95393تهرانشهرک غرب، هرمزانآپارتمانفروش21113,000,000274,300,0001395/12/20
95346محمودآبادشهرک محسن چترسفیدزمینفروش162493,00080,000,0001395/12/19
90357محمودآبادبلوارمعلمویلافروش130100,000,0001395/12/19
95469رامسرکتالمزمینفروش920200,000,0001395/12/19
95442تهرانوحیدیه، شهید باباییآپارتمانفروش592,800,000165,000,0001395/12/19
95456تهرانآزادی، نصرتکلنگیفروش45020,000,0006,000,000,0001395/12/19
95366تهرانشهیدعابدیآپارتمانرهن6037,000,0001395/12/19
95475بابلسربالا بیشه سرویلافروش250360,00090,000,0001395/12/15
95409تهرانکشاورز غربی، شوریدهاداریرهن100130,000,0001395/12/15
95472تبریزنصف راهاداریمعاوضه686,000,000408,000,0001395/12/13
95458تهرانگلها، یاس 3زمینفروش5006,600,0003,300,000,0001395/12/12
95431تهرانعلی آباد، ابریشمآپارتمانفروش532,000,000106,000,0001395/12/11
95440تهرانالهیهآپارتمانرهن95240,000,0001395/12/11
95460هشتگردقاسم آباد زمینفروش4,00075,000300,000,0001395/12/11
95427تهرانشهران، بلوار طالقانیآپارتمانرهن و اجاره1151,200,00050,000,0001395/12/10
95434تهرانعلم و صنعت، حیدرخانیآپارتمانرهن6880,000,0001395/12/09
95426تهرانتهرانپارس، 196 غربیآپارتمانرهن و اجاره904,000,000120,000,0001395/12/09
Page top