جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,784 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71526تهرانشهرک غربآپارتمانفروش125کارشناسیکارشناسی1395/01/16
71527تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش114کارشناسیکارشناسی1395/01/16
71528تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1,13712,000,0001,644,000,0001395/01/16
71529تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11514,000,0001,610,000,0001395/01/16
71531لنگروداطاقورآپارتمانفروش1701,200,000200,000,0001395/01/16
71532تهرانکارونآپارتمانفروش682,645,000180,000,0001395/01/16
71557ایزدشهرگلسار 55آپارتمانرهن10060,000,0001395/01/16
71558ایزدشهررستم رودآپارتمانرهن14055,000,0001395/01/16
71561شمیراناتفشمزمینفروش930650,000604,500,0001395/01/16
71563لنگرودروستاي خالجيرزمینفروش750100,00075,000,0001395/01/16
71564تهرانولنجک - زوج هاپنت هاوسفروش13028,000,0001395/01/16
71353تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001395/01/15
71354تهرانهفت تیر آپارتمانفروش924,800,000441,600,0001395/01/15
71355تهراننارمک - تلفنخانهکلنگیفروش816,000,000484,000,0001395/01/15
71356تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش1125,500,000616,000,0001395/01/15
71357تهرانکاشانکآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001395/01/15
71358تهرانمرزدارانآپارتمانپیش فروش1857,500,0001,387,500,0001395/01/15
71360تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001395/01/15
71361تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش814,800,000388,800,0001395/01/15
71362تهراناستاد حسن بناآپارتمانفروش703,450,000241,500,0001395/01/15
71363تهرانبلوار کشاورزآپارتمانفروش1073,740,000400,000,0001395/01/15
71364تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1134,800,000542,400,0001395/01/15
71365تهرانباغ فیض آپارتمانفروش906,000,000540,000,0001395/01/15
71366تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش864,000,000344,000,0001395/01/15
71369تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1266,000,000756,000,0001395/01/15
71370تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش738,500,0001395/01/15
71371تهرانشهرک نیروی هواییآپارتمانفروش1256,800,000850,000,0001395/01/15
71372تهرانازگلآپارتمانفروش875,600,000487,200,0001395/01/15
71373تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش787,180,000560,000,0001395/01/15
71375تهرانآیت الله کاشانی آپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001395/01/15
Page top