جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,980 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
74093تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش1706,000,0001,020,000,0001395/02/13
74094تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1324,700,000620,400,0001395/02/13
74095تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001395/02/13
74096تهرانباقر خانآپارتمانفروش985,700,000558,600,0001395/02/13
74097تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش752,735,000205,000,0001395/02/13
74098تهرانرسالتآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001395/02/13
74099تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش1125,600,000627,200,0001395/02/13
74100تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1206,800,000816,000,0001395/02/13
74101تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش846,800,000571,200,0001395/02/13
74102تهرانتهرانپارس - ف سومآپارتمانفروش764,868,000370,000,0001395/02/13
74103تهرانفردوس غربآپارتمانفروش603,800,000228,000,0001395/02/13
74104تهرانباغ فیضآپارتمانفروش384,790,000220,000,0001395/02/13
74105تهراناشرفی - نیایشآپارتمانفروش1755,500,000962,500,0001395/02/13
74106تهرانمیدان پروینآپارتمانفروش674,328,000290,000,0001395/02/13
74107تهرانکاشانی - کیهان آپارتمانفروش1884,600,000864,800,0001395/02/13
74108تهرانزرتشت غربیآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001395/02/13
74109تهرانباغ فیضآپارتمانفروش785,000,000390,000,0001395/02/13
74110مینابروستای پازیارتمستغلاتمعاوضه01,700,000,0001395/02/13
74111یاسوجراهنماییمغازهمعاوضه127,500,00090,000,0001395/02/13
74112تهرانخواچه عبداللهآپارتمانفروش607,500,000450,000,0001395/02/13
74113تهراندولت آپارتمانفروش988,500,000833,000,0001395/02/13
74114تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش644,328,000277,000,0001395/02/13
74115تهرانباقر خانآپارتمانفروش1506,300,000945,000,0001395/02/13
74116تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1124,000,000448,000,0001395/02/13
74117تهرانمیدان توحیدویلافروش1688,500,0001395/02/13
74118تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش693,768,000260,000,0001395/02/13
74119تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1135,200,000587,600,0001395/02/13
74120تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش564,600,000257,600,0001395/02/13
74121تهرانجردنآپارتمانفروش1807,225,0001,300,000,0001395/02/13
74122تهراندولت - کیکاوسآپارتمانفروش878,275,000720,000,0001395/02/13
Page top