جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,136 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
75636تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001395/03/16
75627تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش20013,500,0001395/03/16
75629تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش725,500,000396,000,0001395/03/16
75630تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش496,125,000300,000,0001395/03/16
75631تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش1554,800,000744,000,0001395/03/16
75632تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش713,945,000280,000,0001395/03/16
75633تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش1188,500,0001,003,000,0001395/03/16
75634تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1606,100,000976,000,0001395/03/16
75609آملبلوار طالقانیاداریفروش843,350,000280,000,0001395/03/15
75604فومنلولمانزمینفروش6,00070,000420,000,0001395/03/15
75605فومنخشکنودهانزمینفروش6,00070,000420,000,0001395/03/15
75606صومعه سراابن سینازمینفروش3,600350,0001,260,000,0001395/03/15
75607شیرازمیدان احسانزمینفروش3,6501,4005,110,000,0001395/03/15
75610پاکدشتپاکدشتکارخانجاترهن و اجاره1,0003,500,00040,000,0001395/03/15
75612دماوندمطهریویلافروش3001,850,000550,000,0001395/03/15
45600آملبلوار طالقانیاداریفروش843,350,000280,000,0001395/03/14
74979تهرانشهرک ولیعصرآپارتمانفروش571,850,000105,000,0001395/03/13
75595لواسانفشمویلارهن و اجاره100500,00040,000,0001395/03/13
75594پاکدشتپاکدشتکارخانجاترهن و اجاره1,000کارشناسیکارشناسی1395/03/13
75573مشهدشاهنامهزمینفروش850135,0001395/03/13
75574سوادکوهشیرگاهویلافروش2001,200,000250,000,0001395/03/13
75523تهرانبلوار کشاورزتجاریرهن و اجاره756,000,000150,000,0001395/03/12
75332تهرانمرزدارانآپارتمانمعاوضه956,200,000589,000,0001395/03/11
75333تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001395/03/11
75351تهرانشهرک غربکلنگیفروش55025,000,00016,050,000,0001395/03/11
75350تهرانشهرک غربمستغلاتفروش12516,000,0001395/03/11
75348تهرانشهرک غربمستغلاتفروش30043,000,0001395/03/11
75347تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1908,000,0001,520,000,0001395/03/11
75346تهراننیاوران آپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001395/03/11
75345تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش37016,500,0001395/03/11
Page top