جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,646 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
74127تهرانونک - توانیرآپارتمانفروش11011,000,0001,210,000,0001395/02/13
74128تهرانتهرانپارسکلنگیفروش920کارشناسیکارشناسی1395/02/13
74129تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش11214,000,0001395/02/13
74130تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1336,500,000864,500,0001395/02/13
74131تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش609,300,000883,500,0001395/02/13
74132تهراندز آشیبآپارتمانفروش1307,200,000936,000,0001395/02/13
74133تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش2408,000,0001,920,000,0001395/02/13
74134تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش15012,000,0001,800,000,0001395/02/13
74135تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش16017,000,0002,720,000,0001395/02/13
74136تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش16812,000,0002,016,000,0001395/02/13
74137تهراندزآشیبآپارتمانفروش1219,200,0001,113,200,0001395/02/13
74138تهرانقیطریهآپارتمانفروش120کارشناسیکارشناسی1395/02/13
74139تهرانجردنآپارتمانفروش2018,500,0001,708,500,0001395/02/13
74140تهراندولتمستغلاتفروش1,80011,600,00021,000,000,0001395/02/13
74141تهرانتجریشکلنگیفروش7615,000,0001,500,000,0001395/02/13
74142تهراندروسآپارتمانفروش13010,000,0001,300,000,0001395/02/13
74143تهرانزعفرانیه - آصفمستغلاتفروش44030,000,00010,200,000,0001395/02/13
74144تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12013,000,0001,560,000,0001395/02/13
74145تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1257,800,000975,000,0001395/02/13
74146تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13712,000,0001,644,000,0001395/02/13
74235نوشهرنوشهرزمینفروش333780,000259,740,0001395/02/13
73959تهرانشیان یکمآپارتمانفروش1224,675,000570,000,0001395/02/12
73960گرگانگرگان جدیدآپارتمانفروش97870,00085,000,0001395/02/12
73961تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1134,300,000485,900,0001395/02/12
73962تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش1044,300,000447,200,0001395/02/12
73963تهرانپاتریسآپارتمانفروش1057,200,000756,000,0001395/02/12
73964تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1265,200,000655,200,0001395/02/12
73965تهرانشهر زیباآپارتمانفروش654,538,000295,000,0001395/02/12
73966تهرانشمس آبادآپارتمانفروش756,573,000493,000,0001395/02/12
73967تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش40021,000,0001395/02/12
Page top