جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 35,526 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82866تهراناقدسیهآپارتمانفروش25517,000,0004,335,000,0001395-06-02
82865تهراندروسآپارتمانفروش29012,000,0001395-06-02
82864تهراندروسآپارتمانفروش147کارشناسیکارشناسی1395-06-02
82863تهرانازگلآپارتمانفروش160کارشناسیکارشناسی1395-06-02
82862تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001395-06-02
82861تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395-06-02
82860تهرانستارخانآپارتمانفروش914,800,000436,800,0001395-06-02
82859تهرانستارخانآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001395-06-02
82858تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001395-06-02
82857تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1367,300,000992,800,0001395-06-02
82856تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1155,300,000609,500,0001395-06-02
82855تهراناقدسیهآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001395-06-02
82854تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1406,300,000882,000,0001395-06-02
82853تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش2353,500,000822,500,0001395-06-02
82852تهرانازگلآپارتمانفروش14612,000,0001,752,000,0001395-06-02
82851تهرانازگلآپارتمانفروش856,235,000530,000,0001395-06-02
82850تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1369,000,0001,224,000,0001395-06-02
82849تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001395-06-02
82848تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1627,700,0001,247,400,0001395-06-02
82847تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1536,000,000918,000,0001395-06-02
82846تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1785,200,000925,600,0001395-06-02
82769تهرانجمالزاده شمالیمستغلاترهن و اجاره17035,000,00040,000,0001395-06-01
71761تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1785,200,000925,600,0001395-05-31
82699تهرانشهرک غربزمینفروش3,0259,000,00027,225,000,0001395-05-31
82698تهرانشهرک غربزمینفروش1,20010,000,00012,000,000,0001395-05-31
82661رییزدان خواهآپارتمانفروش692,600,000180,000,0001395-05-31
82652رویانآب پریویلافروش2501,450,000360,000,0001395-05-31
82649شهریاربلوار شهيد مداحیزمینفروش1,0001,600,0001,600,000,0001395-05-31
82607تهرانزرتشت غربیکلنگیفروش2301,500,000,0001395-05-31
82589اصفهانآیت ا... صادقیآپارتمانفروش953,000,000275,000,0001395-05-30
Page top