جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 35,767 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84347تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1246,300,000781,200,0001395/06/16
84345تهرانبلوار پروینکلنگیفروش12011,666,0001,400,000,0001395/06/16
84344تهراننصرت غربیآپارتمانفروش923,695,000340,000,0001395/06/16
84342تهرانمجاهد کبیرآپارتمانفروش1386,000,000828,000,0001395/06/16
84343تهرانجنت آباد جنوبیمستغلاتفروش1002,800,000,0001395/06/16
84340تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش1155,600,000644,000,0001395/06/16
84327تهرانستارخانآپارتمانفروش903,600,000324,000,0001395/06/16
84326تهرانحبیب اللهیآپارتمانفروش1357,037,000950,000,0001395/06/16
84325تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش1628,500,0001,377,000,0001395/06/16
84248تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن و اجاره55030,000,000300,000,0001395/06/15
84229شیرازمولانا زاگرسآپارتمانفروش371,500,00059,000,0001395/06/15
84197کرجنواب صفویآپارتمانفروش2001,500,000170,000,0001395/06/15
84180تهرانسردار جنگلمستغلاترهن و اجاره1385,200,00070,000,0001395/06/15
84179تهرانشهید عراقیمستغلاترهن و اجاره25040,000,000500,000,0001395/06/15
84159تهرانهفت تیرمستغلاترهن و اجاره2704,800,00060,000,0001395/06/14
84113تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره70018,000,0001,600,000,0001395/06/14
84107كاشانمحتشممغازهفروش200700,000287,000,0001395/06/14
69054تهرانجشنوارهکلنگیفروش1006,945,0001,250,000,0001395/06/14
84075تهرانولنجکآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001395/06/14
84001تهرانپارک ویمستغلاترهن و اجاره7235,000,000100,000,0001395/06/13
83840تهرانشریعتی - یخچالآپارتمانفروش1259,100,0001,140,000,0001395/06/13
83904تهرانمیدان ولیعصرمستغلاترهن و اجاره65040,000,000100,000,0001395/06/13
83903تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1557,200,0001,116,000,0001395/06/13
83930تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش879,000,000774,000,0001395/06/13
83959تهراننیاورانآپارتمانفروش15815,200,0002,401,600,0001395/06/13
83952تهرانولنجکآپارتمانفروش12812,500,0001,600,000,0001395/06/13
83958تهراننیاورانآپارتمانفروش1948,000,0001,552,000,0001395/06/13
83924تهرانفرمانیهآپارتمانفروش15013,500,0002,025,000,0001395/06/13
83927تهرانقیطریهآپارتمانفروش1138,500,000960,500,0001395/06/13
83921تهرانفرشتهآپارتمانفروش20312,700,0002,578,100,0001395/06/13
Page top