جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 35,991 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86298تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره1202,600,00040,000,0001395/07/06
86297تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1703,500,000200,000,0001395/07/06
86296تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1633,000,000100,000,0001395/07/06
86294تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1002,300,00040,000,0001395/07/06
86293تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره962,800,00060,000,0001395/07/06
86292تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1602,000,00025,000,0001395/07/06
86291تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره952,500,00030,000,0001395/07/06
86290تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1203,000,000100,000,0001395/07/06
86289تهرانملاصدرااداریرهن و اجاره1407,000,00020,000,0001395/07/06
86257تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1534,000,00060,000,0001395/07/06
86279تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره14010,000,00050,000,0001395/07/06
86272تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره803,200,00040,000,0001395/07/06
86273تهرانقیطریهاداریرهن و اجاره15120,000,0001,600,000,0001395/07/06
86275تهرانقیطریهاداریرهن و اجاره1634,000,000100,000,0001395/07/06
86288تهران چوب تراشاداریرهن و اجاره1201,500,00050,000,0001395/07/06
86287تهرانبلوار گلابآپارتمانرهن و اجاره1052,100,00030,000,0001395/07/06
86286تهرانبر ظفراداریرهن و اجاره906,000,00030,000,0001395/07/06
86285تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1403,800,000100,000,0001395/07/06
86281تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره651,000,00060,000,0001395/07/06
86280تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره963,000,00030,000,0001395/07/06
83519تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1002,000,000120,000,0001395/07/06
86277تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره25012,000,000150,000,0001395/07/06
86276تهرانبهرام جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1455,000,00060,000,0001395/07/06
86274تهرانکاوه شمالیآپارتمانرهن و اجاره2103,700,000200,000,0001395/07/06
86271تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1005,200,00010,000,0001395/07/06
86270تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1326,800,00020,000,0001395/07/06
86269تهرانکامرانیه شمالیمغازهاجاره15690,000,0001395/07/06
86268تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره30015,000,000200,000,0001395/07/06
86267تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00070,000,0001395/07/06
86266تهرانهویزهاداریرهن و اجاره1141,700,000120,000,0001395/07/06
Page top