جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,485 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
78383تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش14010,700,0001,498,000,0001395/04/21
78382تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش20012,500,0001395/04/21
78381تهرانفرشتهآپارتمانفروش16517,000,0002,805,000,0001395/04/21
78380تهرانفرمانیه غربیآپارتمانفروش1469,000,0001,314,000,0001395/04/21
78379تهرانکامرانیهآپارتمانفروش12013,500,0001,620,000,0001395/04/21
78378تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1578,700,0001,365,900,0001395/04/21
78377تهرانگیشاآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001395/04/21
78376تهرانمطهریآپارتمانفروش1255,900,000737,500,0001395/04/21
78375تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1157,150,000822,250,0001395/04/21
78374تهرانکریمخانآپارتمانفروش1854,500,000832,499,9681395/04/21
78373تهرانقیطریهآپارتمانفروش1308,462,0001,100,000,0001395/04/21
78372تهرانسلیمی شمالیآپارتمانفروش11511,500,0001,322,500,0001395/04/21
78371تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش180720,000,0001395/04/21
78370تهرانسوهانکآپارتمانفروش725,138,000370,000,0001395/04/21
78369تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1777,500,0001,327,500,0001395/04/21
78368تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1306,200,000806,000,0001395/04/21
78367تهرانفاطمیآپارتمانفروش975,700,000552,900,0001395/04/21
78366تهرانبلوار صالحیمستغلاتفروش1205,500,0001395/04/21
78365تهرانزرتشت شرقیآپارتمانفروش1406,700,000938,000,0001395/04/21
78364تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانفروش834,638,000385,000,0001395/04/21
78363تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش844,500,000378,000,0001395/04/21
78362تهرانمجیدیهکلنگیفروش6306,500,0004,095,000,0001395/04/21
78361تهرانگیشاآپارتمانفروش1768,300,0001,460,800,0001395/04/21
78360تهرانگیشاآپارتمانفروش967,600,000729,600,0001395/04/21
78359تهرانایرانشهرآپارتمانفروش855,400,000459,000,0001395/04/21
78358تهراننجات اللهیآپارتمانفروش1303,076,000400,000,0001395/04/21
78357تهرانظفر - نونهالان آپارتمانفروش1146,500,000741,000,0001395/04/21
78356تهرانطرشتآپارتمانفروش1654,000,000660,000,0001395/04/21
78355تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1883,457,000650,000,0001395/04/21
78354تهرانشیخ بهاییمستغلاتفروش12012,500,0001395/04/21
Page top