جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,487 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79181تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2259,500,0002,137,500,0001395/04/28
79180تهرانحکیمیه آپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001395/04/28
79178تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1656,500,0001,072,500,0001395/04/28
79177تهرانجنت آباد مرکزیکلنگیفروش1628,000,0001,296,000,0001395/04/28
79176تهراندولتویلافروش155کارشناسیکارشناسی1395/04/28
79175تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش1105,700,000627,000,0001395/04/28
79174تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001395/04/28
79173تهراناقدسیهآپارتمانفروش1008,100,000810,000,0001395/04/28
79172تهرانازگلآپارتمانفروش965,700,000547,200,0001395/04/28
79171تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1335,400,000718,200,0001395/04/28
79170تهراندربان نوآپارتمانفروش1403,500,000490,000,0001395/04/28
79169تهرانپونک - گلزارآپارتمانفروش927,410,000830,000,0001395/04/28
79168تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001395/04/28
79167تهرانپاک شمالیآپارتمانفروش1587,000,000700,000,0001395/04/28
79166تهرانستارخانآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001395/04/28
79165تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1065,000,000530,000,0001395/04/28
79164تهرانسردار جنگل آپارتمانفروش1155,000,000575,000,0001395/04/28
79163تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001395/04/28
79162تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1053,900,000409,500,0001395/04/28
79161تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش804,900,000392,000,0001395/04/28
79160تهرانالهیهآپارتمانفروش15513,000,0002,015,000,0001395/04/28
79159تهرانالهیهآپارتمانفروش30317,000,0005,151,000,0001395/04/28
79158تهراناقدسیهآپارتمانفروش8310,500,000871,500,0001395/04/28
79157تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001395/04/28
79156تهرانازگلآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001395/04/28
79155تهرانازگلآپارتمانفروش1276,300,000800,100,0001395/04/28
79154تهرانآجودانیهآپارتمانفروش23712,000,0002,844,000,0001395/04/28
78997تهرانبلوار اردیبهشتزمینفروش5006,500,0003,250,000,0001395/04/27
79111اصفهانابن سیناآپارتمانفروش1072,500,000267,000,0001395/04/27
79058تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001395/04/27
Page top