جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,136 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
81157قزوینزیباشهرزمینفروش10,000400,0004,000,000,0001395/05/17
81156تهرانقیطریهمستغلاترهن و اجاره58025,000,000100,000,0001395/05/17
78448تهرانفرشتهمستغلاترهن و اجاره64030,000,000250,000,0001395/05/17
81155تهرانجهان آراآپارتمانفروش445,300,000235,000,0001395/05/17
81154تهرانبهار شمالیآپارتمانرهن144260,000,0001395/05/17
81147تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001395/05/17
81143تهرانشهرانویلارهن260350,000,0001395/05/17
80259تهراناختیاریهآپارتمانفروش1469,500,0001395/05/17
81130تهراندریان نوویلارهن و اجاره1603,000,000100,000,0001395/05/17
81009اهوازفاطمیآپارتمانفروش1202,100,000252,000,0001395/05/17
81129تهراندریات نوویلارهن و اجاره1303,000,00050,000,0001395/05/17
81118تهرانجردنمستغلاترهن و اجاره78045,000,000500,000,0001395/05/17
81090تهرانجنت آبادویلارهن و اجاره1625,500,000150,000,0001395/05/17
81052تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1176,000,000702,000,0001395/05/17
81051تهراننیاورانآپارتمانفروش14010,714,0001,500,000,0001395/05/17
81050تهرانفرمانیهآپارتمانفروش33113,600,0004,501,600,0001395/05/17
81049تهرانولنجکآپارتمانفروش23625,000,0005,900,000,0001395/05/17
81048تهرانقیطریهآپارتمانفروش20512,700,0002,603,500,0001395/05/17
81047تهرانکامرانیه شمالیکلنگیفروش3,00019,000,00057,000,000,0001395/05/17
81046تهراننیاورانآپارتمانفروش1728,800,0001,513,600,0001395/05/17
81045تهرانولنجکآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001395/05/17
81044تهرانمیردامادآپارتمانفروش9210,326,000950,000,0001395/05/17
81043تهرانمیردامادآپارتمانفروش14511,500,0001,667,500,0001395/05/17
81042تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش13011,000,0001,458,000,0001395/05/17
81041تهرانفاطمیآپارتمانفروش1985,050,0001,000,000,0001395/05/17
81040تهراندولتشاه غربیآپارتمانفروش16712,000,0002,004,000,0001395/05/17
81039تهرانکامرانیهآپارتمانفروش1339,022,0001,200,000,0001395/05/17
81038تهرانفرمانیهمستغلاتفروش7516,000,0001395/05/17
81037تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20011,000,0001395/05/17
81036تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش200کارشناسیکارشناسی1395/05/17
Page top