جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,688 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80009تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13611,500,0001,564,000,0001395/05/05
80008تهرانشهرک غربآپارتمانفروش985,900,000578,200,0001395/05/05
80007تهرانشهرک غربمستغلاتفروش14016,000,0001395/05/05
80006تهراننیاورانآپارتمانفروش15818,000,0002,844,000,0001395/05/05
80005تهرانقیطریهآپارتمانفروش1117,000,000777,000,0001395/05/05
80004تهرانولنجکآپارتمانفروش17310,000,0001,730,000,0001395/05/05
80003تهرانکامرانیهآپارتمانفروش9312,500,0001,162,500,0001395/05/05
80002تهرانفرمانیهآپارتمانفروش17510,500,0001,837,500,0001395/05/05
80001تهرانمیردامادآپارتمانفروش1838,000,0001,464,000,0001395/05/05
80000تهراناقدسیهآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001395/05/05
79999تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش19513,500,0002,632,500,0001395/05/05
79998تهرانقلهکآپارتمانفروش104کارشناسیکارشناسی1395/05/05
79997تهرانسوهانکآپارتمانفروش1166,000,000696,000,0001395/05/05
79996تهرانگیشاآپارتمانفروش775,000,000385,000,0001395/05/05
79995تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001395/05/05
79994تهرانمرزدارانآپارتمانفروش836,100,000506,300,0001395/05/05
79993تهرانهفت حوضآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001395/05/05
79992تهرانمطهریآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001395/05/05
79991تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1415,673,000800,000,0001395/05/05
79990تهرانظفر - زرگندهکلنگیفروش1009,000,000900,000,0001395/05/05
79989تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش3004,700,0001,410,000,0001395/05/05
79988تهرانصادقیهآپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001395/05/05
79987تهرانمیردامادآپارتمانفروش1177,600,000889,200,0001395/05/05
79986تهرانجلفاآپارتمانفروش686,000,000408,000,0001395/05/05
79985تهرانمرزدارانآپارتمانفروش925,000,000460,000,0001395/05/05
79984تهرانمرزدارانآپارتمانفروش137کارشناسیکارشناسی1395/05/05
79983تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1676,500,0001,085,500,0001395/05/05
79982تهرانولنجک - فرد هاآپارتمانفروش838,500,000705,500,0001395/05/05
79981تهرانپل گیشاآپارتمانفروش1088,000,000864,000,0001395/05/05
79980تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1307,600,000988,000,0001395/05/05
Page top