جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 35,401 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86017تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1002,800,00030,000,0001395/07/05
86020تهرانشهرک دانشگاهآپارتمانرهن و اجاره1001,700,00030,000,0001395/07/05
86025تهرانجهان کودکآپارتمانرهن و اجاره903,000,00040,000,0001395/07/05
86034تهراناوینآپارتمانرهن و اجاره1883,000,000100,000,0001395/07/05
86022تهرانازگلمستغلاترهن و اجاره45010,000,000100,000,0001395/07/05
86019تهرانشهرک لالهآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00050,000,0001395/07/05
86030تهرانبلوار کشاورزمستغلاترهن و اجاره40012,000,000100,000,0001395/07/05
86041تهرانپونکمغازهرهن و اجاره6724,000,000300,000,0001395/07/05
86035تهراندرکهآپارتمانرهن و اجاره1002,000,000100,000,0001395/07/05
86033تهراناوین - کوهسارآپارتمانرهن190380,000,0001395/07/05
86032تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره901,500,00025,000,0001395/07/05
86029تهرانبنی هاشمآپارتمانرهن و اجاره1405,000,000100,000,0001395/07/05
86031تهرانفردوس غربآپارتمانرهن و اجاره752,500,00030,000,0001395/07/05
86028تهرانستارخاناداریرهن80140,000,0001395/07/05
86024تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانرهن و اجاره80کارشناسیکارشناسی1395/07/05
86023تهرانبخارستاداریرهن و اجاره884,300,00040,000,0001395/07/05
86021تهراناقبال پورآپارتمانرهن و اجاره651,800,00020,000,0001395/07/05
86018تهرانبلوار اوشانآپارتمانرهن و اجاره1082,500,00050,000,0001395/07/05
86014تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1253,000,000100,000,0001395/07/05
79864تهرانآرژانتینآپارتمانرهن370280,000,0001395/07/04
85388تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره1510,000,00050,000,0001395/07/04
86013تهرانعبدل آبادمغازهفروش2023,000,000460,000,0001395/07/04
86011اسلامشهرشهرک واوانزمینفروش1,5619,000,00013,500,000,0001395/07/04
86010چالوسنارنجستانزمینفروش240650,000156,000,0001395/07/04
85953تهرانشهرک غربویلارهن و اجاره91030,000,000150,000,0001395/07/04
86009تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1606,000,000100,000,0001395/07/04
85968تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1404,000,000100,000,0001395/07/04
86008تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1405,500,00040,000,0001395/07/04
86007تهرانولنجکآپارتمانرهن100250,000,0001395/07/04
86006تهرانوزرااداریرهن و اجاره1256,000,00030,000,0001395/07/04
Page top