جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 35,601 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86270تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1326,800,00020,000,0001395/07/06
86269تهرانکامرانیه شمالیمغازهاجاره15690,000,0001395/07/06
86268تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره30015,000,000200,000,0001395/07/06
86267تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00070,000,0001395/07/06
86266تهرانهویزهاداریرهن و اجاره1141,700,000120,000,0001395/07/06
86265تهرانآریان محمودیآپارتمانرهن100120,000,0001395/07/06
86263تهرانستارخان - کوکبآپارتمانرهن و اجاره1111,500,00070,000,0001395/07/06
86262تهرانشهرآراآپارتمانرهن و اجاره852,000,00020,000,0001395/07/06
86258تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره654,000,00040,000,0001395/07/06
86260تهرانشهرآراآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00050,000,0001395/07/06
76755تهرانشیخ بهاییویلارهن و اجاره27210,000,000100,000,0001395/07/06
86254تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن90160,000,0001395/07/06
86253تهرانبلوار دریاآپارتمانرهن و اجاره1623,500,000200,000,0001395/07/06
86252تهرانبلوار شهرداریآپارتمانرهن و اجاره1183,000,00030,000,0001395/07/06
86251تهرانحبیب اللهیآپارتمانرهن و اجاره1302,000,00050,000,0001395/07/06
86250تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1101,000,00025,000,0001395/07/06
86249تهرانپاتریسآپارتمانرهن و اجاره881,500,00060,000,0001395/07/06
86248تهرانهمایونشهر جنوبیآپارتمانرهن و اجاره681,500,00040,000,0001395/07/06
86247تهرانشادمهرآپارتمانرهن و اجاره1351,450,00050,000,0001395/07/06
86234تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1566,000,000100,000,0001395/07/06
86232تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره902,000,00070,000,0001395/07/06
86246تهرانسعادت آبادمستغلاترهن6752,000,000,0001395/07/06
86245تهرانصرافهای شمالیآپارتمانرهن و اجاره842,500,00025,000,0001395/07/06
86243تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره2204,500,000200,000,0001395/07/06
86244تهرانمیدان کاجآپارتمانرهن و اجاره1007,000,000200,000,0001395/07/06
86235تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1307,500,00050,000,0001395/07/06
86242تهرانیکم دریان نوآپارتمانرهن و اجاره2222,000,000100,000,0001395/07/06
86241تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره2203,500,000100,000,0001395/07/06
86240تهراندولتاداریرهن و اجاره702,700,00025,000,0001395/07/06
86239تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1254,000,00060,000,0001395/07/06
Page top