جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,106 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95300تهرانقلندری جنوبیآپارتمانفروش101960,000,0001395/10/28
95353رودسرولیعصرزمینفروش6,500130,000,0001395/10/28
95341تهرانمیدان ساحلآپارتمانرهن و اجاره771,500,00020,000,0001395/10/28
91906تهرانمیدان هفت تیراداریفروش2048,300,0001395/10/28
74747کرجرزکان نوزمینفروش10,000900,0009,000,000,0001395/10/28
89807تهراناقدسیه - بوستانآپارتمانرهن و اجاره906,000,000100,000,0001395/10/28
80301تهرانلویزانآپارتمانفروش126670,000,0001395/10/28
83192تهرانسجادجنوبیآپارتمانفروش952,700,000256,500,0001395/10/28
82607تهرانزرتشت غربیکلنگیفروش2301,500,000,0001395/10/28
82589اصفهانآیت ا... صادقیآپارتمانفروش953,000,000275,000,0001395/10/28
82509تهراناستاد نجات اللهیمغازهفروش10018,000,0001,800,000,0001395/10/28
95256دماونداندیشهآپارتمانفروش963,080,000500,000,0001395/10/28
95211تهرانفاز 3 نوابآپارتمانفروش951,900,000210,000,0001395/10/27
95331تهرانپرچماداریرهن و اجاره1101,600,00020,000,0001395/10/27
80309تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1307,200,0009,360,0001395/10/27
80302تهرانمهرآباد جنوبیآپارتمانفروش64118,000,0001395/10/27
80035تهراناستاد معینآپارتمانفروش601,900,000118,000,0001395/10/27
95334تهرانسردار جنگل شمالیزمینفروش90010,000,0009,000,000,0001395/10/27
81838تهراندولت آبادآپارتمانفروش702,100,000147,000,0001395/10/27
81155تهرانجهان آراآپارتمانفروش445,300,000235,000,0001395/10/27
90858تهرانخیابان دماوندآپارتمانرهن و اجاره70850,00010,000,0001395/10/27
95265تهرانخیابان انقلابزمینفروش4628,500,0003,927,000,0001395/10/27
95344تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش986,300,000617,000,0001395/10/27
95352تهرانعابدینی زادهآپارتمانفروش1315,700,000746,700,0001395/10/26
94883تهرانبلوار کمالیآپارتمانرهن و اجاره1281,700,000100,000,0001395/10/26
95350مشهدفرهادآپارتمانپیش فروش5008,500,0003,400,000,0001395/10/26
95351چالوسدریانوردانزمینفروش42,300991,00042,000,000,0001395/10/26
95348تهرانشريعتیآپارتماناجاره1254,800,0001395/10/26
91649تهرانبریانکآپارتمانمعاوضه562,180,000122,000,0001395/10/26
85038تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش84580,000,0001395/10/26
Page top