جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,202 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95386تهرانشاد آباد، بهاران ۲مغازهفروش324,080,000131,000,0001396/01/04
95493آملدابودشتزمینفروش10,00065,000650,000,0001396/01/04
95354تهرانبهجت آباد، ویلاتجاریفروش1,000,000کارشناسیکارشناسی1396/01/03
74477اسلامشهرشهرک صنعتیمغازهپیش فروش63300,00018,900,0001396/01/03
93813تهرانتهرانپارس، 214 شرقیآپارتمانفروش1365,100,000691,000,0001396/01/03
95474تهرانفاطمی، رهی معيریمستغلاتفروش1809,000,0001,260,000,0001396/01/03
95406تهرانتهرانپارس، 178 غربیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001396/01/02
95372تهرانبریانک، عربآپارتمانفروش542,300,000135,000,0001396/01/02
95448شمیراناتمیگون نوآپارتمانرهن و اجاره701,500,00015,000,0001396/01/02
95467تهرانشوش شرقیآپارتمانفروش652,100,000136,500,0001396/01/02
84513تهرانشهرزیباآپارتمانفروش654,400,000260,000,0001396/01/01
95419تهرانپيروزیمغازهرهن و اجاره91,800,00010,000,0001395/12/30
95417شهریارخیابان سعدیآپارتمانفروش641,300,00085,000,0001395/12/30
95461تهرانآيت الله كاشانی، بهناماداریرهن و اجاره651,900,00030,000,0001395/12/29
95491کرجخیام غربیآپارتماناجاره50500,0001395/12/28
95377تهرانریحانیآپارتمانفروش875,574,000485,000,0001395/12/28
95420تهرانبلوار فردوس، بهارآپارتمانرهن و اجاره671,200,00060,000,0001395/12/28
95415ساریبلوار خزرآپارتمانفروش851,600,000136,000,0001395/12/28
95380تهراننیاوران، بوکانمغازهفروش1420,357,000285,000,0001395/12/28
95490کرجمحمدشهر، گلستانکزمینفروش5,000300,0001,500,000,0001395/12/27
95488لاهیجانتربیت معلمآپارتمانفروش922,250,000205,000,0001395/12/26
95487شوشترامام قسمت غربیزمینفروش761,500,000114,915,0001395/12/26
89910تهراناسکندری، امام خمینیآپارتمانفروش303,000,00090,000,0001395/12/26
95441تهرانتهرانپارس، جعفربایآپارتمانفروش674,030,000270,000,0001395/12/26
73662اصفهانکاوه آپارتمانفروش752,200,000165,000,0001395/12/26
95452کیشمیرمهنا، فاز Fآپارتمانرهن7870,000,0001395/12/26
95468کرجماهدشت، کیانمهرآپارتمانفروش8248,000,0001395/12/26
95378تهرانسهروردیاداریفروش676,645,000445,000,0001395/12/25
95384لاهیجانکاشف السلطنهزمینفروش7,243136,683990,000,0001395/12/24
95382کرجشبنمآپارتمانفروش771,402,000108,000,0001395/12/24
Page top