جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,168 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95407تهرانشادمانآپارتمانرهن10085,000,0001395/11/28
95406تهران178 غربیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001395/11/28
95420تهرانبهارآپارتمانرهن و اجاره671,200,00060,000,0001395/11/27
95409تهرانشوریدهاداریرهن100130,000,0001395/11/27
95400تهرانبهار شمالآپارتمانرهن و اجاره651,000,00020,000,0001395/11/27
95430ساریبرگهباغفروش50,00023,0001,150,000,0001395/11/26
95428اصفهانپل تمدنزمینفروش2051,100,000225,000,0001395/11/26
95418شهریاررسول اكرمزمینمعاوضه4711,500,000800,000,0001395/11/26
95425صومعه سراپورنصیریکلنگیفروش9013,000,0005,200,000,0001395/11/25
95422چالوسنمک آبرودویلافروش3813,700,0001,700,000,0001395/11/25
95423سلمانشهرسلمان شهرزمینفروش7,7001,500,00011,550,000,0001395/11/25
95424چالوسخوشامیانزمینفروش1,632600,0001,000,000,0001395/11/25
95393تهرانهرمزانآپارتمانفروش21113,000,000274,300,0001395/11/25
95394تهرانبریانکآپارتمانفروش401,875,00075,000,0001395/11/25
95405تهرانهاشمی بعد از قصرالدشتآپارتمانفروش522,400,000125,000,0001395/11/25
95421قائم شهرجاده بابلباغفروش10,400250,0002,600,000,0001395/11/25
95416شهریاربلوار رسول اکرمویلافروش1,850642,0001,200,000,0001395/11/24
95372تهرانعربآپارتمانفروش542,300,000135,000,0001395/11/24
92658تهرانحشمتیهآپارتمانفروش1054,600,000483,000,0001395/11/24
95415ساریبلوار خزرآپارتمانفروش851,600,000136,000,0001395/11/23
95414تهراناتوبان قزوین زمینفروش10,000کارشناسیکارشناسی1395/11/23
89940زنجان قزوین - زنجانزمینفروش550,00042,00023,000,000,0001395/11/23
95413لاهیجانکوچه گلستان سومزمینفروش100250,00025,000,0001395/11/23
95412ساریجاده جویبارباغفروش28,00060,0001,680,000,0001395/11/23
95411بابلسرهادیکارخانجاتفروش350100,000900,000,0001395/11/23
95410گرگانخیامویلافروش439400,000,0001395/11/23
95381تهرانکارونآپارتمانفروش463,152,000145,000,0001395/11/23
92180تهراننفت جنوبیآپارتمانفروش503,100,000156,000,0001395/11/23
95386تهرانبهاران ۲مغازهفروش324,080,000131,000,0001395/11/23
95408تهرانشقایقآپارتمانرهن و اجاره180کارشناسیکارشناسی1395/11/22
Page top